Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Hạ Châu ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2017]

Rất nhiều học viên cố gắng để diễn giải thể ngộ của mình về phần Pháp lý mà họ lĩnh ngộ được nhưng ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng không đủ thâm sâu để biểu đạt những điều mà chúng ta thực sự muốn nói và vẫn chỉ là sự diễn dịch ở tầng bề mặt chứ không phải nội hàm căn bản của Pháp.

Theo thể ngộ của cá nhân tôi, việc các học viên đề cao như thế nào phụ thuộc vào việc họ lĩnh ngộ được đến đâu các Pháp lý thông qua việc học Pháp.

Đôi khi tôi được trải nghiệm cảm giác như lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân cho dù tôi trước đây tôi đã đọc cuốn sách đó rất nhiều lần, rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, giờ đây tôi phát hiện ra rằng toàn bộ hàm nghĩa của bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân đã trở nên hoàn toàn mới đối với tôi.

Lần này bài giảng đó đã cho tôi biết làm thế nào để giảng chân tướng và làm thế nào để giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ví dụ Sư phụ giảng:

“Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên.” (Chuyển Pháp Luân)

Câu này đã điểm hoá cho tôi thấy rằng khi chúng ta nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hay về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, chúng ta cũng cần có trách nhiệm với chúng sinh và với Pháp.

Khi tôi đọc đến một đoạn khác: “…cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi…”, tôi đã có một thể ngộ hoàn toàn mới đó là khi chúng ta giảng chân tướng cho chúng sinh, nó giống như việc chúng ta đang chăm lo cho họ và hướng họ đến những điều tốt đẹp, diệt trừ những chủng vật chất xấu xa mà tà Đảng đang đầu độc họ và bỏ đi những quan niệm tiêu cực của người thường ở họ.

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ cũng giảng rằng: “…chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.” Tôi tin rằng chính là Sư phụ đang muốn nói với chúng ta rằng những chúng sinh mà chúng ta gặp đều là có duyên phận với chúng ta và đang chờ chúng ta cứu họ.

Khi tôi học đến mục “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau”, tôi nhận ra rằng khi chúng ta cứu người, chúng ta cần phải phá vỡ những rào cản trong tâm họ dựa vào hoàn cảnh riêng của mỗi người. Chúng ta không thể dùng những quan niệm người thường của bản thân mình để ép những người khác phải chấp nhận quan điểm của chúng ta.

Sư phụ đã dùng rất nhiều ví dụ ở bài giảng đầu tiên trong Chuyển Pháp Luân để giúp chúng ta có một thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp. Ví dụ:

“Trên thế giới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một loài sinh vật, mang tên “bọ ba thuỳ”; nó là sinh vật có từ 600 triệu đến 260 triệu năm trước đây.”

“…mỏ quặng uranium kia chính là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn; hơn nữa bố cục hết sức hợp lý; con người hiện đại chúng ta không thể tạo dựng. Vậy thử hỏi nó được xây dựng vào thời gian nào? Vào 2 tỷ năm trước; nó đã được vận hành 50 vạn năm.”

Sư phụ đã đưa ra rất nhiều ví dụ cho chúng ta để giúp chúng ta đột phá khỏi những quan niệm của người thường đồng thời mở rộng khả năng tư duy của chúng ta. Nó còn cấp cho chúng ta những công cụ để giải thích với mọi người tình huống chân thực để chúng ta có thể trợ giúp Sư phụ cứu họ.

Trước đây khi tôi nói chuyện với mọi người về việc ĐCSTQ tà ác như thế nào, tôi thường không đưa ra được bất kể chi tiết nào trong lịch sử. Bây giờ tôi đã hiểu ra rằng nếu chúng ta dùng các ví dụ để giải thích điều mà chúng ta muốn nói với họ, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả lớn hơn rất nhiều.

Học thuộc Pháp là cách rất tốt để học Pháp nhưng điều trọng yếu nhất là tâm chúng ta phải thuần tịnh khi học Pháp. Như thế thì chúng ta mới thấy được nội hàm cao hơn.

Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164716p.html

Đăng ngày 13-8-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share