Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-06-2017] Minh Huệ Net có bài báo “Chuyện thần thoại cho con người tương lai”. Chuyện kể rằng:

“Tại núi Nga Mi có rất nhiều người tu Đạo, nhưng không ai có thể thấy họ được, vì họ đều có công năng che giấu chỗ ở của mình với bên ngoài như trong những chuyện thần thoại. Từ lưng chừng núi trở xuống là những vị đã tu hai, ba trăm năm. Có vị lâu nhất là dưới năm trăm năm. Nhóm này đông nhất và công trụ của họ cao nhất là đến lưng chừng núi.”

“…Từ lưng chừng núi trở lên, số người tu luyện ít dần, đồng thời tuổi của họ cũng cao dần lên. Họ đều tu trên 2000 năm. Công trụ của họ đều đã vượt khỏi hệ Ngân Hà, một số còn vượt trên cảnh giới Như Lai, nhưng họ vẫn đang tu luyện vì chưa đạt viên mãn.”

Thân thể thường nhân của chúng ta sinh ra là phải chịu khổ. Mặc dù nhiều người muốn theo một môn tu luyện, nhưng rất khó bởi vì càng có nhiều chấp trước, thì ta càng phải chịu khổ nhiều để loại bỏ chúng.

Nhiều người từ bỏ tu luyện bởi vì họ không nhẫn chịu được khổ nạn của mình. Do đó, chỉ có ít người đạt tới đỉnh của núi Nga Mi.

Điều này cũng đúng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân là các nguyên lý của Pháp. Những nguyên lý này có thể giúp người tu luyện trở thành thần. Còn có người muốn tu luyện nhưng họ không buông bỏ được chấp trước vào danh, lợi, hoặc các chấp trước khác.

Tuy nhiên, tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp là nghiêm túc. Ta không thể trở thành thần nếu không tin vào Sư phụ và Pháp, và nếu ta không hành xử theo yêu cầu của Pháp. Sư phụ giảng:

“Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.” (“Tu vì ai”, Tinh tấn yếu chỉ).

Có một học viên địa phương đã chết trên đường tới bệnh viện. Khi tắt thở, bà ấy đang nghe các bài giảng của Sư phụ bằng tai nghe.

Các học viên khác cũng có nghiệp bệnh đã bỏ tu khi thấy một học viên, từng tinh tấn như bản thân bà, qua đời. Họ hiểu các nguyên lý của Pháp, nhưng không tuân theo. Họ nghĩ đi bệnh viện thiết thực và khả thi hơn. Một số người còn bắt đầu uống thuốc và một số thậm chí tới bệnh viện điều trị.

Tu luyện là lấy Pháp làm thầy và tu luyện chính bản thân mình. Đạt viên mãn hoàn toàn tùy vào bản thân chúng ta và cuối cùng, chúng ta là vàng hay cát. Nếu trong khi đang tu luyện mà qua đời thì thật khó liễu giải. Những ai chết trước khi đạt viên mãn không nhất định là cát; nhưng sự ra đi của họ có thể đãi bỏ cát đi và cho những học viên khác cơ hội đề cao.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra cho tôi nếu có gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349625.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164603.html

Đăng ngày 13-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share