Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 3-7-2017] Hôm nay tôi xem bài “Một vài sự việc trong tu luyện Chính Pháp Phần 2” có mô tả sự việc dùng công năng để giúp người thường bắt tội phạm, điều này không phù hợp với Pháp mà Sư phụ giảng. Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Khi chúng làm điều xấu, ở trên sẽ muốn giết chúng; định giết thì chúng liền chạy vào tượng Phật. Các Đại Giác Giả thông thường không tự dưng can thiệp vào [Pháp] lý nơi người thường; Giác Giả càng cao càng không phá hoại [Pháp] lý nơi người thường, không động tới một chút nào. Không lẽ đột nhiên đánh sét làm vỡ tan tượng Phật; họ không làm những việc ấy; do đó nó chạy vào tượng Phật thì [họ] cũng không quản.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ trong bài Chính niệm ngăn chặn hành vi ác trong Tinh tấn yếu chỉ III cũng giảng:

“Xuất niệm có hiệu quả tức thì. Trong quá trình chính niệm thì không kinh không sợ, kẻ ác hành hung chưa dừng thì chính niệm chưa dừng. Đối với bất kể người nào hay sự việc nào ở thế gian mà nằm ngoài việc bức hại này, thì không được dùng. Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc, chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội; mục đích cũng là cứu độ chúng sinh.”

Tôi cảm giác thấy hành vi của đồng tu đã rời xa yêu cầu của Đại Pháp, người tu luyện làm sao có thể quản sự tình của người thường đây? Lại còn là dùng công năng và thần thông. Sư phụ đã một lần nữa cảnh báo chúng ta thần thông chỉ có thể dùng để trừ ác giảng chân tướng cứu người, khi đó mới có thể sử dụng để chứng thực Đại Pháp, dùng thần thông để giúp người thường bắt tội phạm, thực sự không biết cuối cùng cấp cho nhân loại tương lai điều gì đây?

Một lần cảnh tỉnh.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350524.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share