Bài viết của Hàm Tiếu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2017] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Tôi muốn được tự chủ và linh hoạt về thời gian. Nên từ khi về quê sinh sống, tôi đã tự làm ăn buôn bán.

Công việc buôn bán đã cho tôi cơ hội nói với mọi người về Pháp Luân Công ở chợ làng. Ở mỗi quầy hàng,tôi thường giúp được hàng chục người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi muốn in tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại để phát cho dân làng tôi. Tôi tiết kiệm tiền để mua máy in, nhưng trước khi tôi kịp đi mua một cái, một học viên đã nâng cấp máy in và đưa cho tôi dùng cái máy cũ của họ.

Đó là khởi điểm của điểm sản xuất tài liệu mà được duy trì cho tới hôm nay. Hơn 10 năm qua, tôi đã dùng ít nhất 20 cái máy in và máy photocopy, đời máy sau bao giờ cũng tốt hơn đời máy trước mà nó thay thế!

Với chính niệm chính hành kiên định, Sư phụ đã giúp tôi sản xuất ra các bản tài liệu ngày càng tốt hơn để nhiều người hơn nữa biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng,

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân).

Với nỗ lực tu luyện bản thân, tôi đã được khai mở trí huệ và biết cách tìm tài liệu trên Internet, in tài liệu, và in các thông điệp trên tiền giấy. Tôi bảo đảm sao cho mỗi học viên trong khu vực của tôi có được 30 cuốn tài liệu Giảng Chân tướng và 50 bản sao Tuần báo Minh Huệ. Thậm chí, thỉnh thoảng, tôi còn in cả tài liệu cho học viên ở các khu vực khác.

Mỗi lần tôi chuyển sang máy in đời mới hơn, tôi lại chuyển cái cũ cho các học viên khác.Ban đầu, một học viên cao tuổi bị mù chữ, nhưng hiện bà đã đọc được các sách Pháp Luân Đại Pháp và biết sử dụng máy tính và máy in.

Một hôm, bà bị gọi đến đồn cảnh sát, nhưng bà đã từ chối nói chuyện với họ. Khi họ hỏi bà một câu, bà đã đáp lại rằng, “Sư phụ của tôi không muốn tôi hợp tác với các anh. Việc này là để giúp các anh không phạm phải những tội ác mà sau này các anh sẽ phải ân hận.”

Cảnh sát đã để bà về nhà. Thể ngộ của tôi là miễn sao chúng ta chân chính coi mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta giải quyết bất kể vấn đề nào mà chúng ta gặp phải .

Có được nguồn cung ứng tài liệu giảng chân tướng tốt khiến việc giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi phát tờ rơi, tôi thường chỉ phải nói vài câu là họ đã muốn thoái Đảng.

Tôi phát hiện rằng kỳ thực, vấn đề không phải chúng ta nói nhiều bao nhiêu, mà là chính niệm của chúng ta sẽ quyết định kết quả. Khi chúng ta có chính niệm mạnh mẽ và mang tâm từ bi để cứu người, họ có thể cảm nhận được điều đó, và sẽ động tâm. Sau đó, họ sẽ vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng. Một số người còn nắm tay tôi và nói lời cảm ơn. Tôi cũng nói với họ: “Tôi chỉ là một sứ giả. Chính là Sư phụ Lý đã cứu các vị!”

Sư phụ giảng:

“Mỗi khi tôi thấy chư vị gặp phải ma nạn, Sư phụ còn thấy khó hơn cả chư vị; mỗi khi chư vị bước một bước chưa được tốt, tôi đều thấy rất đau lòng.” (“Loại bỏ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã khóc khi đọc những lời này. Chúng ta là hy vọng của vô hạn chúng sinh, và trách nhiệm của chúng ta là trợ Sư chính Pháp. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành sứ mệnh, tận dụng hết thảy các Pháp khí sẵn có, và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349317.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/10/164600.html

Đăng ngày 11-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share