Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-7-2017] Tháng 4 năm 2017, bà Bùi Thục Mai, một học viên Pháp Luân Công đã bị hai cảnh sát mặc thường phục bắt giữ ở Công viên Lao Động ở thành phố Trường Xuân. Bà Bùi hiện đang bị giam giữ ở Trại giam số 4 thành phố Trường Xuân và đang tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ phi pháp này. Luật sư của bà đã hai lần bị Viện Kiểm sát từ chối không cho tiếp cận hồ sơ vụ việc của bà.

Bà Bùi đã bị các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa khu Nhị Đạo bắt giữ khi đang nói chuyện với một người lớn tuổi ở Công viên Lao Động thuộc thành phố Trường Xuân. Cảnh sát đã không xuất trình giấy tờ khi tiến hành bắt giữ bà. Sau đó, Tôn Nhuận Tiên, đội trưởng đội An ninh Nội địa đã dẫn các cảnh sát tới lục soát nhà bà. Họ cũng không xuất trình giấy tờ và danh sách các đồ vật đã tịch thu ở nhà bà.

Gia đình bà Bùi đã nộp đơn lên thành phố và các tổ chức giám sát của tỉnh khiếu nại về các hành động phi pháp của cảnh sát. Đích thân cảnh sát trưởng đã khiển trách Tôn Nhuận Tiên về những hành động phi pháp của ông ta.

Tôn Nhuận Tiên sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà Bùi sang Viện Kiểm sát khu Nhị Đạo. Bà Bùi đã cùng với vài học viên khác đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà đã không ăn gì trong bảy ngày.

Luật sư của bà Bùi đã đến Viện Kiểm sát để nghiên cứu hồ sơ của bà, nhưng các nhân viên ở đây đã không hợp tác với luật sư. Chỉ sau khi gia đình bà Bùi dọa sẽ kiện các nhân viên có liên quan, họ mới cho phép luật sư nghiên cứu hồ sơ của bà


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/23/351513.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/31/164862.html

Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share