Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2017] Tháng 7 năm 2017, chính quyền quận Tào Phi Điền, thành phố Đường Sơn bắt đầu một đợt sách nhiễu mới khác nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương. Các học viên nằm trong tầm ngắm đã bị cảnh sát gọi điện hoặc đến viếng thăm ngoài ý muốn, mục tiêu của họ chỉ để hỏi xem những học viên này có còn tu luyện hay có ý định thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp, hay không.

Một cảnh sát trưởng bí mật tiết lộ rằng tất cả các học viên địa phương mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi bắt đầu cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999 đều sẽ bị kiểm tra. Hai quan chức địa phương là Vương Khánh Ái và Hứa Chiêm Cường, được giao nhiệm vụ giám sát các học viên và xác nhận nơi ở của họ với cảnh sát. Hoắc Tiêu, Mã Trạch Hằng, Trương Kiến là ba cán bộ chính được giao nhiêm vụ “thăm hỏi” hay gọi điện thoại cho các học viên.

Cho đến nay đã có bảy học viên được xác nhận là đã bị kiểm tra vào tháng 7.

Ngày 10 tháng 7, khi bà Trì Diễm Lan đang làm việc ngoài đồng thì Vương Khánh Ái, Hoắc Tiêu, Mã Trạch Hằng và một số cán bộ khác đã xuất hiện để hỏi xem liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ cũng đã ghi hình bà. Bà giải thích rằng mình không vi phạm pháp luật khi kiên định vào tín ngưỡng của mình và hối thúc họ ngừng đàn áp Pháp Luân Công.

Tiếp theo bốn đặc vụ đã viếng thăm nhà bà Trương Hi Lan. Bà không có nhà và họ đã ghi hình lại nhà của bà.

Ngày 14 tháng 7, Hoắc Tiêu và Mã Trạch Hằng đến nhà bà Tôn Ngọc Mẫn để thẩm vấn và ghi hình bà. Cũng giống như bà Trì, bà Tôn đã nói với hai người đàn ông đó rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và bà không làm gì sai cả. Họ nói với bà rằng “Nếu bà nói Pháp Luân Công tốt, thì hãy tập ở nhà thôi.”

Ngày 14 tháng 7, Hứa Chiêm Cường đã gọi cho học viên Tôn Thuý Thanh để xác nhận số điện thoại của bà. Bà Tôn từng bị bỏ tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Ngay khi được thả ra, bà đã chuyển đi nơi khác ở để tránh bị bắt giữ và bức hại một lần nữa. Không lâu sau, Mã Trạch Hằng lại tiếp tục gọi điện sách nhiễu bà.

Sau đó vài ngày, một học viên khác là bà Phùng Diễm Cầm nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát địa phương, cho biết sẽ có vài cảnh sát đến thăm nhà bà. Có hai người xuất hiện và bà đã khuyên họ hãy ngừng bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7, Trương Kiến đã gọi cho chồng của học viên Lưu Kiến Vinh, nói rằng anh ta muốn nói chuyện với bà Lưu. Khi chồng của bà từ chối, Trương đã yêu cầu bà Lưu đến đồn cảnh sát để chụp ảnh của bà. Chồng bà tiếp tục từ chối yêu cầu đó.

Tên của học viên thứ bảy bị sách nhiễu vẫn đang được điều tra.

Các cá nhân tham gia bức hại:

Vương Khánh Ái: +86-15133455255

Mã Trạch Hằng: +86-18003251770

Trương Kiến: +86-15631596177


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/24/351574.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/29/164826.html

Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share