[MINH HUỆ 24-05-2017]

Bản A5, dạng quyển sách:

 

Bản xem: download

Bản in thường(2M): download

Bản in Offset(12.8M): download

Bản A4, gập 3:

Bản xem: download

Bản in thường(2M): download

Bản in Offset(2M): download

Bản A4, gập 4(396mmx210mm):

Bản xem: download

Bản in thường (2.8M): download

Bản in Offset (2M): download

 

Share