Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, một số học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc đã giới thiệu môn tu luyện và thiền định Pháp Luân Công cho các học sinh tại trường Trung học František Křižík.

64aea835011835788b9f9d0ba5e43875.jpg
Trường trung học František Křižík

a0446ab1dface7eebea7e989065812f5.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu về môn tu luyện thiền định cho các học sinh và giảng viên của trường

Các học viên trả lời câu hỏi sau phần giới thiệu về Pháp Luân Công. Một số học sinh và giáo viên của trường hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng hỏi làm thế nào để thông tin cho các chính trị gia châu Âu biết về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và liệu các cuộc biểu tình và thỉnh nguyện có được tiến hành ở nước này hay không.

e0254f921d8dba6f67e6dc43f8341e07.jpg
Các học viên tổ chức buổi thảo luận với các học sinh

dd1599970ef684f94daf1f587dd01133.jpg
Các học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công cho học sinh

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công cho học sinh ở đây. Hai em học sinh cũng chủ động hướng dẫn cho những người khác các động tác luyện công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344120.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/12/162466.html

Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share