[MINH HUỆ 05-11-2013] Phòng 610 tại Thượng Hải đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và đưa họ đến các trung tâm tẩy não. Nhằm che giấu những gì đang diễn ra, họ thường xuyên thay đổi địa điểm của trung tâm tẩy não. Họ cũng sử dụng những phương thức xảo quyệt trong các phiên tẩy não.

Phòng 610 huyện Bảo Sơn đã bắt đầu một phiên tẩy não vào giữa tháng 09 năm 2013 và nó được gọi là lớp học về cách cắm hoa và nấu ăn. Phòng 610 hăm dọa các học viên không được tố cáo những thủ đoạn dối trá mà họ đã sử dụng để bức hại các học viên.

Phòng 610 đã tổ chức một phiên tẩy não khác vào ngày 21 tháng 09 năm 2013. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị ép phải tham gia phiên tẩy não này. Phiên tẩy não bao gồm các hoạt động như hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó nhân viên của Phòng 610 cưỡng ép các học viên viết bản cam kết bất tu luyện. Các cách thức mà họ sử dụng để “chuyển hóa” các học viên rất đa dạng và xảo quyệt.

Trung tâm tẩy não tự xưng với bên ngoài là “giáo dục pháp luật”, nhưng họ luôn luôn thực hiện các hoạt động của mình trong bí mật. Đôi khi họ còn tổ chức các phiên tẩy não ở khách sạn và nói với mọi người rằng đó là buổi họp đó là do một công ty bảo hiểm tổ chức.


Bản tiếng Hán:  http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/5/上海市宝山区610洗脑班用心险恶-282257.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143153.html

Đăng ngày 02-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share