Ngày 18 tháng 03, các học viên Pháp Luân Công địa phương ở Vancouver đã được mời tham dự diễu hành ngày lễ Thánh Patrick lần thứ 8 của thành phố.


Các học viên Pháp Luân Công trong  cuộc diễu hành ngày lễ Thánh Patrick lần thứ 8 ở Vancouver, Canada

Hai ngàn người ở 83 nhóm đã tham dự  diễu hành, và 300 ngàn người đã theo dõi lễ diễu hành. Một đội trống lưng, gồm các học viên Pháp Luân Công địa phương trong trang phục màu vàng, tham gia diễu hành ở cuối đoàn.


Đội trống lưng

Các học viên đã nhân cơ hội này phát các tài liệu giảng chân tướng. Nhiều người dân địa phương đã quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà Grace, một người dân lớn tuổi, đã chụp nhiều ảnh của đội trống lưng. Bà cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ từ màn biểu diễn của các học viên. Bà rất vui được xem họ trong lễ diễu hành này.
__________________________________
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/3/21/132305.html#.T2xL6tnrfDw

Đăng ngày 26-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.