Bài của một học viên ở Trung Quốc 

[MINH HUỆ 16-09-2011] Khi các học viên bị bức hại và cầm tù bởi tà đảng Trung Cộng, một vài người trong số họ cầu xin Sư Phụ tạo ra một giả tướng về bệnh tật để họ có thể được thả ra trị bệnh. Một lần khi tôi bị bắt, tôi cũng có một ý nghĩ như vậy. Cuối cùng, tôi xuất hiện bệnh nặng và sau đó đã được thả.

Khi tôi bị bắt một lần nữa, tôi đã có suy nghĩ tương tự. Tôi đã có biểu hiện cùng một “bệnh”, nhưng lần này công an nói với tôi là những người giám sát đã yêu cầu họ rằng, trừ khi học viên bị sốc, họ sẽ không được đưa đến bệnh viện hoặc được thả. Tôi đã rất đau đớn đến nỗi tôi không thể suy nghĩ đúng đắn. Tôi đã không có chính niệm và không thể học thuộc Pháp. Tôi nhận ra rằng truy cầu bệnh tật là sai và tôi phải ngay lập tức phủ nhận tất cả các an bài của cựu thế lực. Mười bốn ngày sau đó, tôi được thả. Tôi đã phục hồi ba ngày sau khi trở về nhà.

Trong thời kỳ Chính Pháp các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi những người khác thấy rằng đệ tử Đại Pháp bị bệnh, họ có thể nghĩ rằng, mặc dù chúng ta tập Pháp Luân Công, chúng ta vẫn có thể bị bệnh và sau đó chúng ta không dùng thuốc. Bằng cách đi theo sự an bài của cựu thế lực, chúng ta không cho mọi người thấy vẻ đẹp của Đại Pháp hoặc chứng thực khả năng của Đại Pháp giữ cho các học viên khỏe mạnh. Tệ hơn hết, chúng ta đang tạo cho họ một ấn tượng tiêu cực với Đại Pháp.

Dựa trên sự hiểu biết của tôi về Pháp, tôi cảm thấy rằng đệ tử Đại Pháp nên giảng chân tướng và phản bức hại bằng phẩm hạnh của mình. Chúng ta nên sử dụng uy lực thần thánh của chúng ta, chính niệm và chính hành để thoát khỏi nhà tù. Đó chính là chứng thực giá trị và vẻ đẹp của Đại Pháp. Những người hàng ngày sẽ thấy rằng tập Pháp Luân Công là có lợi cả thân lẫn tâm, rằng các học viên là từ bi và chính trực, và rằng không ai có thể bức hại chúng ta. Mọi người sẽ tôn trọng các đệ tử Đại Pháp, đến để lắng nghe sự thật, và thậm chí cả tập luyện.

Đó là không đúng khi dựa vào giả tướng bệnh tật để thoát khỏi nhà tù, đặc biệt là khi chúng ta cầu xin Sư Phụ để tạo ra giả tướng đang mắc bệnh. Đây là một kẽ hở mà cựu thế lực có thể dễ dàng tận dụng lợi thế và làm cho cuộc bức hại tồi tệ hơn. Người thường có thể hiểu lầm và nghĩ rằng tập Pháp Luân Công không chữa được bệnh. Tệ hơn nữa, mọi người có thể nhận được ấn tượng rằng người tập Pháp Luân Công là nguyên nhân dẫn đến người đó bị bức hại. Thậm chí nếu các học viên được thả để chữa bệnh, điều đó thường không xứng đáng. Theo ý kiến của tôi, đó không phải tu luyện chân chính và cách để đề cao và có thể là một biểu hiện của một trạng thái tu luyện không đúng đắn.

Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp vẫn còn ảo tưởng về Đảng là thế nào? Bạn có nghĩ rằng họ đang thương xót và sẽ thả bạn vì thể trạng ốm yếu của bạn? Chúng ta cần phải xem xét vấn đề tại sao cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn, giải quyết từ cơ sở chứng thực Pháp, và không cư xử với nó như là một cuộc bức hại của con người đối với con người.

Đây là sự hiểu biết của tôi ở tầng thứ hiện tại. Xin các bạn đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/交流–由自己求病业想到的-246790.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/6/128551.html
Đăng ngày 27-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share