Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2011] Không có nhiều đệ tử Đại Pháp trong vùng của chúng tôi, một vùng núi xa xôi hẻo lánh ở tỉnh Tứ Xuyên. Hầu hết các tài liệu Đại Pháp trong vùng của chúng tôi được cung cấp bởi các học viên từ những thành phố lớn như Trùng Khánh và Thành Đô, và chúng tôi đã nhận tài liệu từ cuối những năm 90. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã nhận được các tài liệu mới trong một thời gian. Sau đó, cựu thế lực đã phá hủy các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở những thành phố lớn, và do đó nguồn cung cấp của chúng tôi đã bị chặn đứng. Một đồng tu mà chuyên cung cấp các tài liệu cho vùng chúng tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Học viên này đã bị giam giữ bất hợp pháp năm năm trong tù và đã chết trong đó sau khi bị ngược đãi một cách tàn khốc. Một đồng tu đến từ một vùng khác để giao và phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho vùng của chúng tôi, cũng đã bị bắt và bị kết án tù giam. Vào đầu năm 2000, một vài học viên địa phương đã thiết lập một điểm phân phối các tài liệu giảng chân tướng. Không lâu sau nó đã bị phá hủy bởi chế độ cộng sản. Nhiều học viên đã bị bắt và bị kết án tù giam hoặc bị cưỡng bức lao động. Một người đã bị kết án tám năm tù giam. Một năm sau, một học viên từ một vùng lân cận đã đến để giúp đỡ chúng tôi thiết lập một điểm phân phối tài liệu khác. Nó đã bị phá hủy trong vòng một năm, và một số học viên đã bị bắt giữ và bị cưỡng bức lao động.

cựu thế lực đã tiếp tục phá hủy các điểm phân phối tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi chủ yếu là do chúng tôi đã có nhân tâm trong việc trông chờ và dựa dẫm vào những người khác. Họ đã bắt giữ các học viên có liên quan để xem xem liệu những người còn lại trong chúng tôi có còn trông chờ vào sự trợ giúp từ những người khác nữa hay không và liệu chúng tôi có còn kiên định và tu luyện bản thân nữa hay không. Tuy nhiên, chúng tôi đã không rút ra được những bài học đau thương hoặc hướng nội để tìm ra những sơ hở của bản thân mình mà thay vào đó là cố gắng để đổ lỗi cho những người khác: chẳng hạn như ai đó có các chấp trước hoặc một người nào đó đã không chú ý đến an toàn, cũng như những buộc tội không thích đáng khác. Nhân tâm của chúng tôi trong việc trông chờ và dựa dẫm vào những người khác thực sự đã đẩy những đồng tu mà tham gia vào việc sản xuất và cung cấp các tài liệu giảng chân tướng cho chúng tôi vào một tình thế hết sức khó khăn. Họ làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm và do đó đã có ít thời gian để học Pháp và tập công. Điều này có thể đã phóng đại chấp trước của họ khi thực thi các công việc và đã tạo cho cựu thế lực cái cớ để bức hại họ.

Nếu chúng ta bỏ đi nhân tâm trong việc trông chờ và dựa dẫm vào những người khác, và mỗi học viên đều cố gắng để học cách sử dụng mạng internet và tự mình làm các tài liệu, chúng ta sẽ có thể giảm bớt gánh nặng cho các đồng tu làm việc tại điểm phân phát tài liệu. Họ sẽ không phải chịu gánh nặng trong khi giúp đỡ chúng ta và họ sẽ có nhiều thời gian hơn để học Pháp và tập công. Cựu thế lực sẽ không có bất cứ lý do gì để bức hại họ. Hơn nữa, tâm thái của chúng ta trong việc trông chờ và dựa dẫm vào người khác cũng đẩy các đồng tu khác vào những hoàn cảnh chứa đầy nguy cơ rủi ro để bảo vệ sự an toàn cho bản thân chúng ta. Nếu hàng ngày chúng ta vẫn cứ bám giữ lấy những tư tưởng cá nhân này, thì làm sao chúng ta có thể đạt được viên mãn đây? Một ngày nào đó khi chúng ta trở về nơi chốn của chúng ta như những vị vương, thì liệu chúng ta sẽ vẫn trông chờ hay dựa dẫm vào những người khác nữa không? Chẳng phải là chúng ta cần tu luyện bản thân mình và kiên định bước đi trên những con đường của chính chúng ta sao?

Một vài người có thể có một vài lý do như lớn tuổi, học vấn thấp, trí nhớ kém, v.v.. Từ biểu hiện bề ngoài, điều này có thể đúng, nhưng chẳng phải chúng ta là những đệ tử của Sư Phụ sao? Dù cho việc gì đó có khó hay không phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có mong muốn mạnh mẽ để cứu độ chúng sinh hay không. Miễn là chúng ta quyết tâm trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, Sư Phụ chắc chắn sẽ khai mở trí huệ cho chúng ta và giúp chúng ta vượt qua bất cứ khó nạn nào.

Có rất nhiều câu chuyện trên trang web Minh Huệ về các đồng tu ở nông thôn đã trở nên thành thục trong việc làm các tài liệu giảng chân tướng như thế nào. Nhiều học viên 70 hoặc thậm chí 80 tuổi đã học cách sử dụng máy tính và truy cập vào Internet. Chúng ta hãy buông bỏ nhân tâm trong việc trông chờ và phụ thuộc vào những người khác, và bản thân hãy thực thi cho tốt trong suốt bước đường tu luyện ở giai đoạn cuối cùng của chúng ta.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/等、靠、要的人心把我们害的太惨了-246754.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/2/128465.html
Đăng ngày 18-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.