[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Vân Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Côn Minh (15); Ngọc Hoát; Khúc Tĩnh; Sở Hùng; Tây Song Bản Nạp; Văn Sơn; Hồng Hà (2); Vân Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393146.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share