[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bạch Sơn (5); Thông Hóa; Liêu Nguyên (2); Tứ Bình (3); Duyên Biên (10); Bạch Thành; Cát Lâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393156.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share