[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Ninh Hạ kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ngân Xuyên (12); Thạch Chủy Sơn (4); Cố Nguyên; Trung Vệ; Ninh Hạ (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393162.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share