[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và khu vực tại Malaysia kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/马来西亚大法弟子恭祝师尊中秋好-392637.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/14/179855.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share