[MINH HUỆ 12-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hà Bắc (1); Hàm Đan (2); Quán Đào, Hàm Đan (5); Nhóm Học Pháp Quán Đào, Hàm Đan (1); Kiều Tây, Hình Đài (1); nhóm học Pháp Hà Bắc (1); Hàm Sơn, Hàm Đan (1); nhóm học Pháp Hàm Sơn, Hàm Đan (1); Hình Đài (3); Bình Hương, Hình Đài (1); Ký Châu, Hành Thủy (1); Nam Đại Cảng, Thương Châu (1); An Bình, Hành Thủy (1); Hành Thủy (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392846.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share