[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Dương Tuyền (6), Đại Đồng (3), Hãn Châu, Thái Nguyên (2), Tấn Trung, nhóm học Pháp ở Thái Nguyên, Tấn Trung (2), Trường Trị, Lữ Lương (2), Giao Thành và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393033.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share