[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Hán Trung, Hàm Dương, Dương Lăng, Bảo Kê, Kỳ Sơn, huyện Phù Phong, Vị Nam, ở Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–393063.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share