[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Hậu Long; Đại Khánh (12); nhóm học Pháp ở Đại Khánh (2); khu Nhượng Hồ (4); khu Tát; khu Đông Thành.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392505.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share