[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (10); khu Cam Tỉnh Tử (3); nhóm học Pháp khu Cam Tỉnh Tử; Cục Quản lý Công cộng Đại Liên; Cục Quản lý công thương nghiệp Đại Liên; nhóm học Pháp khu Miếu Lĩnh; nhóm học Pháp thôn Phao Nhai Tân, khu Cam Tỉnh Tử; huyện Ngoã Phòng Điếm; đường Quang Minh, khu Kim Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392506.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share