[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiên Tân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Thiên Tân (2); khu Đường Cô; nhóm học Pháp khu Hà Đông (3); nhóm học Pháp khu Hà Tây; nhóm học Pháp khu Đông Lệ; khu Ninh Hà; Thiên Tân (4); khu Hồng Kiều (4); khu Nam Khai; khu Bắc Thần (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392507.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share