[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Yến Giao; nhóm học Pháp khu Yến Giao; Lang Phường (7); nhóm học Pháp tại Lang Phường (5); nhóm học Pháp huyện Đông An; nhóm học Pháp khu Quảng Dương (2); khu phát triển Yến Giao, huyện Tam Hà; huyện Văn An; huyện Vĩnh Thanh; điểm sản xuất tài liệu tại Lang Phường.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/廊坊大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392514.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share