[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp huyện Trác Lộc; khu Kiều Đông; Trương Gia Khẩu (8); huyện Trác Lộc (4); huyện Hoài Lai; nhóm học Pháp khu Tuyên Hoá; khu Hạ Hoa Viên; khu Tuyên Hoá (3); tổng cục thuế Trương Gia Khẩu; nhóm học Pháp huyện Hoài Lai; khu Kinh Khai; phường Tam Mã, huyện Dương Nguyên.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–392515.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share