[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tần Hoàng Đảo (13), nhóm học Pháp ở Tần Hoàng Đảo (2), huyện Xương Lê (4), huyện Thanh Long.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/秦皇岛大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392527.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share