[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tây An (5), nhóm học Pháp ở Tây An (9), Nam Giao, Tây Giao, Đông Giao, Bắc Giao.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/西安大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392528.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share