Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2019] Hai người dân ở Bắc Kinh bị bắt giữ vì quảng bá thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà Lý Bảo Cầm và bà Hác Thu Anh đã bị bắt giữ tại nơi làm việc của mình. Khoảng giữa trưa, cảnh sát đã lục soát nhà của bà Hác và sau đó đưa cả hai học viên tới trại tạm giam Xương Bình và giam giữ họ từ đó cho đến nay.

Bà Lý, 55 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Bà Lý tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà trở thành người người tích cực hơn trong cuộc sống và mở rộng tấm lòng để giải quyết những tình huống căng thẳng.

Năm 1999, sau khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bà Lý đã bị bắt và sau đó bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức. Bà Lý nói rằng có một lần lính canh đã lột hết quần áo bà để lục soát và họ không ngăn cản khi các tù nhân nam nhìn trộm bà.

Bà Hác, 52 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trước đây, bà từng bị bệnh thận nặng nhưng không đủ khả năng để điều trị. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và sức khỏe của bà hồi phục nhanh chóng sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà đã được ra viện và trở lại làm việc. Ở nhà, bà chăm sóc tốt cho mẹ chồng gần 90 tuổi và thường nấu những món ăn mà mẹ chồng thích.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/29/390763.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178690.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share