[MINH HUỆ 09-07-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 17 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

1abed61c8fb22cfe6babe59d01b4672e.jpg

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Mỹ Lệ bị bắt giữ
2. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Trương Kim Sinh và ông Lý Văn Tùng đã chuyển sang cho Viện kiểm sát
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Nguyên Thắng bị giam giữ; nhà của mẹ ông bị lục soát
4. [Thiên Tân] Bà Vương Ngọc Bình bị giam giữ
5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Điền Thục Lan và ông Điền Thế Thánh bị giam giữ; nhà của bà Đổng Tú Phân bị lục soát
6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Tạ Cơ Lan bị giam giữ
7. [Huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam] Nhà của bà Tôn Hành Chi bị lục soát; ba học viên khác bị bắt giữ
8. [Thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô] Bà Giả Huệ Cầm bị suy sụp tinh thần vì bị ngược đãi trong tù
9. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Ông Liễu Thu Sinh bị bắt giữ
10. [Huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Xảo Phượng bị giam giữ

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Mỹ Lệ bị bắt giữ

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2019, bà Vương Mỹ Lệ đến từ Khu phát triển Kim Châu đã bị các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Khu phát triển và Đồn cảnh sát Kim Thạch Than bắt giữ tại nơi làm việc. Cảnh sát đã lục soát nhà và nơi làm việc của bà tại Xưởng ảnh Tân Tinh ở thị trấn Đăng Sa Hà. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một điện thoại di động của bà và thẻ y tế của chồng bà.

Bà Vương đã được thả ra vào tối hôm đó.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Đằng Nhân Bảo (滕仁宝), giám đốc an ninh, khu dân cư Trường Giang Loan: +86-15942815524

2. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Trương Kim Sinh và ông Lý Văn Tùng đã chuyển sang cho Viện kiểm sát

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, ông Trương Kim Sinh đã bị bắt giữ ở Bắc Kinh. Cùng ngày hôm đó, ông Lý Văn Tùng cũng bị bắt giữ ở nơi làm việc. Cả hai học viên này đã bị đưa đến trại tạm giam Mai Hà Khẩu.

Gia đình của hai học viên này đã đến thăm họ vào cuối tháng 6 và được biết rằng Đội An ninh Nội địa Mai Hà Khẩu đã chuyển vụ án của họ sang cho Viện kiểm sát Mai Hà Khẩu.

Ngày 6 tháng 7, ông Trương chính thức bị bắt giữ. Ông Lý sau đó đã được thả ra.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Nguyên Thắng bị giam giữ; nhà của mẹ ông bị lục soát

Ngày 2 tháng 7 năm 2019, ông Lưu Nguyên Thắng đã bị cảnh sát đường sắt bắt giữ tại một trạm kiểm tra ở Ga tàu Khoan Điện, họ đã tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong túi của ông. Ngày hôm sau, vợ ông Lưu nhận được một cuộc điện thoại từ viên cảnh sát họ Trịnh và được thông báo rằng chồng của bà sẽ bị giam giữ khoảng 15 ngày.

Sáng ngày 4 tháng 7, các nhân viên từ Phòng cảnh sát đường sắt Thẩm Dương, Đội An ninh Nội địa Đan Đông và Đội An ninh Nội địa Thẩm Dương đã đột nhập vào nhà của mẹ ông Lưu và lục soát nơi đó. Họ đã tịch thu sách cùng các tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Công, các ổ đĩa, máy tính, ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công; tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Lưu:

Viên cảnh sát họ Trịnh (郑): +86-13591500112

4. [Thiên Tân] Bà Vương Ngọc Bình bị giam giữ

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, bà Vương Ngọc Bình đến từ khu Bắc Thần đã bị nhân viên Đồn cảnh sát khu phố Giai Vinh Lý bắt giữ khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát; các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công cũng bị tịch thu.

Bà Vương Hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Bắc Thần.

5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Điền Thục Lan và ông Điền Thế Thánh bị giam giữ; nhà của bà Đổng Tú Phân bị lục soát

Ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Điền Thục Lan và ông Điền Thế Thánh đến từ khu Tây Tháp đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Việt Hà bắt giữ. Họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 1.

Cảnh sát cũng đột nhập vào nhà của bà Đổng Tú Phân ở thôn Tây Tháp Đầu và lục soát. Lúc đó bà Đổng không có mặt ở nhà.

6. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Tạ Cơ Lan bị giam giữ

Gần đây, bà Tạ Cơ Lan đến từ thị trấn Thạch Lương đã bị bắt giữ. Bà hiện đang bị giam tại trại tạm giam Trương Gia Câu.

Cảnh sát cũng cố bắt giữ bà Trần Diễm nhưng không thành công.

7. [Huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam] Nhà của bà Tôn Hành Chi bị lục soát; ba học viên khác bị bắt giữ

Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2019, cảnh sát Vương Mãnh thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Hoài Tân và hai cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát xã Cốc Đôi đã đột nhập vào nhà của bà Tôn Hành Chi và lục soát nơi này. Họ không tìm thấy bất cứ [bằng chứng] buộc tội nào.

Ba cảnh sát đó cũng đột nhập vào nhà của ông Nhâm Hành Lộ và lục soát. Họ đã tịch thu các sách và tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông Nhâm bị bắt giữ và tạm giam trong năm ngày.

Ngày 2 tháng 7, các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Hoài Tân và Đồn cảnh sát xã Đặng Loan đã đột nhập vào nhà ông Cảnh Hiệp Minh để bắt giữ ông ấy và vợ ông là bà Vương Ngọc Anh. Bà Vương đã được thả ra ngay hôm đó, nhưng ông Cảnh vẫn bị giam giữ.

8. [Thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô] Bà Giả Huệ Cầm bị suy sụp tinh thần vì bị ngược đãi trong tù

Bà Giả Huệ Cầm, 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 3 năm 2016 và bị Toà án khu Nhuận Châu kết án một năm tù. Bà bị giam trong Nhà tù nữ Nam Kinh, ở đó bà đã bị tra tấn. Vài chiếc răng của bà bị đánh rụng và bà phải chịu thương tích đầy mình. Bà cũng bị đổ nước lạnh lên người vào mùa đông.

Bà Giả đã suy sụp tinh thần do bị bức hại.

9. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Ông Liễu Thu Sinh bị bắt giữ

Ngày 2 tháng 7 năm 2019, ông Liễu Thu Sinh đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Tam Lý bắt giữ. Nhà của ông cũng bị lục soát.

10. [Huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Chu Xảo Phượng bị giam giữ

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, bà Chu Xảo Phượng đến từ thị trấn Đường Điền Thị đã bị bắt giữ. Nhà của bà cũng bị lục soát. Hiện bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam huyện Thiệu Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389805.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/25/178577.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share