[MINH HUỆ 23-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 25 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

c51674c53b09deef373b2807047e6dc5.jpg

1. [Bắc Kinh] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Hứa Quế Phân
2. [Bắc Kinh] Ông Quan Trí Sinh bị giam giữ
3. [Thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Sáu học viên bị bắt giữ
4. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt
5. [Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tài Hoa bị giam giữ
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Mạc Thụy Liên
8. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà bắc] Bà La Kim Loan và bà Vương Ngọc Phân bị bắt giữ
9. [Thiên Tân] Ông Ngô Bảo Huy bị giam giữ
10. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Lệ Quyên và bà Dương bị giam giữ
11. [Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị xét xử

1. [Bắc Kinh] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Hứa Quế Phân

Bà Hứa Quế Phân bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Hứa:
Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Phòng Sơn: +86-1089350447
Sư Hưng Long (师兴龙): +86-18610718066
Ngôi Công Hân (隗功民): +86-13611148279

2. [Bắc Kinh] Ông Quan Trí Sinh bị giam giữ

Ông Quan Trí Sinh bị người của Đồn Công an Đoàn Kết Hồ bắt vào tháng 2 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Triều Dương.

3. [Thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Sáu học viên bị bắt giữ

Sáu học viên đã bị người của Cục Công an Ngũ Thông bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Họ là bà Thường Xuân Nguyệt, 73 tuổi; ông Vinh Văn Phú, 73 tuổi; anh Vinh Chương Dược, 36 tuổi; bà Lôi Hiểu Cầm, 57 tuổi; bà Lưu Chí Chiêu, 75 tuổi; và cô Lương Kim Hoa, 37 tuổi.

Cảnh sát lục soát nhà bà Trương Xuân Nguyệt và bà Lưu Chí Chiêu, lấy đi các máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

4. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt

Bà Đàm Phương, bà Đổng Tú Quỳnh, bà Trang Hồng Dung, và bà Phó Nhã Hủy bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Tham gia bức hại bốn học viên:
Hàn Quang Vinh (韩光荣), bí thư, Ủy ban Chinh trị và Pháp luật Huyện Hội Lý: +86-834-5622120, +86-13508201802
Vạn Vịnh Ba (万泳波), phó bí thư: +86-834-5624877, +86-13708145912
Trương Dũng (张勇), trưởng phòng, Phòng 610: +86-834-5626417, +86-13795660110, +86-13880282028

5. [Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Tài Hoa bị giam giữ

Bà Trần Tài Hoa bị bắt tại nhà bởi người của Đội An ninh Nội địa Khu Cao Bình vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Bà bị giữ phi pháp trong Trại tạm giữ Gia Lăng 15 ngày.

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Dương Tử Hương, bà Bành Thái Văn, và bà Vương Tú Lan bị người của Đồn Công an Kiều Quan Trang bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân.

7. [Thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Mạc Thụy Liên

Gần đây bà Mạc Thụy Liên đã bị bắt và hiện vẫn chưa rõ tình huống của bà.

8. [Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà bắc] Bà La Kim Loan và bà Vương Ngọc Phân bị bắt giữ

Bà La Kim Loan và bà Vương Ngọc Phân bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Tham gia bức hại bà La và bà Vương:
Cục Công an Thành phố Trác Châu: +86-312-3852132, +86-312-3852398
Đội An ninh Nội địa: +86-312-3853255
Lương Ngọc Phong (梁玉峰), cảnh sát viên: +86-18531288639

9. [Thiên Tân] Ông Ngô Bảo Huy bị giam giữ

Ông Ngô Bảo Huy bị người của Đồn Công an Vương Bặc Trang bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Ông bị giữ phi pháp trong Trại tạm giữ Khu Bảo Trì 10 ngày.

10. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Lệ Quyên và bà Dương bị giam giữ

Bà Trương Lệ Quyên và bà Dương bị bắt và nhà của họ bị lục soát vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công với mọi người. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

11. [Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị xét xử

Ông Đường Minh Nghĩa, ông Mã Vĩnh Ba, và bà Trương Thục Vinh bị Tòa án Khu Đạo Ngoại đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Ông Đường đã bị một trại tạm giam từ chối vì tình trạng sức khỏe của ông. Hiện ông Mã đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385478.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176767.html

Đăng ngày 17-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share