[MINH HUỆ 14-04-2019] Bản tin nhật báo từ Trung Quốc gồm các sự kiện về bức hại đã xảy ra ở 14 thành phố hoặc các huyện ở 12 tỉnh, nơi có ít nhất 31 học viên gần đây bị bức hại vì đức tin của họ.

0d4ecc717ac0d20100ce334114e35086.jpg

 1. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Xuân Mai bị bí mật tuyên án tù
 2. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Quỳnh Hoa và chồng Sài Mậu Vinh bị bắt
 3. [Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bà Đổng Diễm Quân và một số học viên khác bị bắt giữ
 4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Lương hưu của ông Chu Tích Khôn bị dừng
 5. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Liễu Xuân Hà và ông Dương Quân bị bắt
 6. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Ninh Quế Vân bị bắt
 7. [Huyện Cửu Giang, thành phố Giang Tây] Nhà của bà Chu Ngọc Đễ và bà Chu Lực Mẫn bị lục soát
 8. [Huyện Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và vợ ông bà Tôn Mộng Oánh bị tuyên án tù
 9. [Huyện Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tuấn Mai và bà Hoàng Thục Lan bị giam
 10. [Huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Lý Minh Kiền và các học viên khác bị giam
 11. [Huyện Thành Cố, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lý Chí Hoa bị giam
 12. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Bà Thạch Nguyệt Hương và các học viên khác bị bắt
 13. [Huyện Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Nghê Văn Lệ và bà Tào Thục Cần bị bắt
 14. [Huyện Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đường Vĩnh Tiên và bà Trần Đức Xuân bị bắt

1. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Xuân Mai bị bí mật tuyên án tù

Bà Triệu Xuân Mai từ huyện Đông Phong bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Bà bị bí mật tuyên án sáu tháng tù giam. Trước khi bà bị bắt, cảnh sát đã từng tới nơi làm việc của bà vài lần để quấy nhiễu bà và yêu cầu bà ký giấy tờ.

2. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Vương Quỳnh Hoa và chồng là ông Sài Mậu Vinh bị bắt

Bà Vương Quỳnh Hoa và chồng là ông Sài Mậu Vinh bị chặn tại cửa nhà họ khi đi mua hàng tạp hóa về vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát khắp người và chụp ảnh cặp vợ chồng. Cảnh sát đã chộp lấy chìa khóa của ông Sài, xông vào trong nhà của hai vợ chồng, và lục soát. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, ba máy tính, ba máy in, hai máy tính bảng, một ổ ghi đĩa DVD, một hộp đĩa DVD trắng, và một hộp giấy A4. Cặp vợ chồng bị mang tới Đồn Cảnh sát Nhật Tân, quận Quan Độ.

Con trai của hai ông bà tới đồn cảnh sát yêu cầu thả bố mẹ của cậu vào tối hôm đó. Bà Vương đã được thả. Ông Sài bị mang tới Trại giam Quận Quan Độ.

3. [Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bà Đổng Diễm Quân và một số học viên khác bị bắt

Phòng Cảnh sát Huyện Lai Thủy đã phái rất nhiều cảnh sát đi bắt một số học viên từ Thị trấn Thạch Đình, và lục soát nhà của họ vào ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Được biết, các học viên ở những làng sau đây ở Thị trấn Thạch Đình đã bị bắt.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Đổng Diễm Quân ở làng Bản Thành, và tịch thu bảy máy in, ba máy tính, và một số tiền.

Cảnh sát lục soát nhà ông Diêm Dũng, và vợ là bà Tương Thuật Hiền ở làng Bắc Long Tuyền, và tịch thu một máy tính, một máy in, và các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát cũng tới nhà ông Diêm Hòa Toàn và cố gắng bắt ông nhưng không được.

Cảnh sát lục soát nhà ông Dương Hỉ Phương và vợ là bà Vu Phong Vân ở làng Đại Xích Thổ, và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát nhà ông Trình Thụ Lập ở làng Sắc Thụ và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông Thành trở về nhà vào chiều cùng ngày.

4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Chu Tích Khôn bị treo lương hưu

Vương Tân Hoa, giám đốc, và Liêu Hiểu Minh, phó giám đốc Trung tâm Máy tính, Khoa Khoa học Thông tin của Đại học Vũ Hán, tới nhà ông Chu Tích Khôn vào tháng 11 năm 2018. Họ yêu cầu gia đình ông Chu ký giấy tờ để treo lương hưu của ông Chu. Họ dọa đuổi ông Chu khỏi trường. Lương hưu của ông Chu đã bị treo vài tháng kể từ tháng 12 năm 2018.

Ông Chu bị tuyên án ba năm tù, và bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Thai.

Người tham gia vào bức hại ông Chu:

 • Liêu Hiểu Minh (廖晓明): +86-13006137982

5. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Liễu Xuân Hà và ông Dương Quân bị bắt

Bà Liễu Xuân Hà bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Ngũ Lý Bài bắt giữ vào cuối tháng 11 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở khu vực Ngũ Lý Bài. Bà hiện vẫn đang bị giam giữ.

Có báo cáo rằng ông Dương Quân bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2019.

6. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Ninh Quế Vân bị giam

Bà Ninh Quế Vân từ làng Dư Khánh Truân, Hưng Tể trấn, bị Đồn Cảnh sát Hưng Tể bắt vào sáng 9 tháng 4 năm 2019. Bà bị giam gại Trại giam Thành phố Thương Châu.

7. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Nhà của bà Chu Ngọc Đễ và bà Chu Lực Mẫn bị lục soát

Kim Tiểu Tường, chỉ huy Bộ phận An ninh Nội địa Huyện Đức An, cùng với các cảnh sát khác, đã đột nhập vào nhà bà Chu Ngọc Đễ và bà Chu Lực Mẫn vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2019. Họ đe dọa hai học viên, lục soát nhà của họ, và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ.

Người tham gia vào bức hại hai học viên:

 • Kim Tiểu Tường (金小祥), chỉ huy, bộ phận an ninh nội địa: +86-13879261156

8. [Thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông] Ông Trình Pháp Đình và vợ là Tôn Mộng Oánh bị tuyên án tù

Ông Trình Pháp Đình bị Tòa án Huyện Quyên Thành tuyên án tù hai năm hai tháng và bị phạt 3.000 tệ. Ông bị giam tại Khu Số 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Vợ ông là bà Tôn Mộng Oánh bị tuyên án tù hai năm và bị phạt 3.000 tệ. Bà bị giam vào Khu Số 11 của Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 14 tháng 3 năm 2019.

9. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tuấn Mai và bà Hoàng Thục Lan bị giam giữ

Bà Trương Tuấn Mai, 80 tuổi, và bà Hoàng Thục Lan, 82 tuổi, từ huyện Nghĩa, bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công vào chiều 12 tháng 4 năm 2019. Cả hai học viên đã bị bắt và bị trưởng đồn Trần Minh Nhan, trưởng phòng chính trị Vương Hội Dân, và các công an khác từ Đồn Cảnh sát Xã Tiền Dương đưa tới Phòng Cảnh sát Huyện Nghĩa. Cả hai học viên đang bị giữ ở Trại giam Thành phố Cẩm Châu.

Những người tham gia bức hại bà Trương và bà Hoàng:

 • Khương Thành (姜成), chỉ huy, Phòng An ninh Nội địa Huyện Nghĩa: +86-15174080800
 • Chu Hóa Lai (周化来): +86-15698707606

10. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Quý Kiệt và các học viên khác bị tuyên án tù

Ông Quý Kiệt, ông Chu Tây Khung, và bà Mã Tuấn Bình mỗi người bị tuyên án năm năm tù.

Một số học viên Pháp Luân Công bị tuyên án từ một tới bốn năm tù.

Ông Lý Minh Kiền bị bắt và bị giam 12 ngày.

Những người tham gia bức hại các học viên này: Cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Huyện Lâm Tuyền

 • Tống Quốc Quang (宋国光): +86-13705682066
 • Thái Bưu (蔡彪): +86-15256484884
 • Vương Hội Bân (王会彬): +86-13805580093
 • Lý Đại Trí (李大智): +86-13966589646

11. [Huyền Thành Cố, tỉnh Thiểm Tây] Ông Lý Chí Hoa bị giam

Ông Lý Chí Hoa đang bị giam ở Trại giam Huyện Thạch Tuyền, thành phố An Khang.

12. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Bà Tùy Học Hoa và các học viên khác bị bắt giữ

Cảnh sát từ huyện Mông Âm tới quấy nhiễu những học viên đã dán câu đối Pháp Luân Công trên khung cửa vào 22 tháng 3 năm 2019.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Tùy Học Hoa và bà Thạch Nguyệt Hương và tịch thu tất cả tài liệu Pháp Luân Công của họ. Bà Tùy, bà Thạch, và một học viên khác họ Kỷ bị bắt và đưa tới Trại giam Huyện Mông Âm. Bà Kỷ được thả vì bị cao huyết áp, sau khi gia đình bà Kỷ đã trả 10.000 tệ.

13. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Nghê Văn Lệ và bà Tào Thục Cần bị bắt

Bốn, năm cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Thị trấn Bảo Thọ đã đột nhập vào nhà bà Nghê Văn Lệ, bắt giữ bà, và lục soát vào ngày 21 tháng 3 năm 2019. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và các bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Cao Thục Cần, tình cờ có mặt ở đó, cũng bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát. Cảnh sát, sau đó, đã tới nhà bà Cao và tịch thu các sách Chuyển Pháp Luân.

Cả hai học viên bị đưa tới trại giam. Gia đình bà Cao tới bệnh viện để lấy hồ sơ bệnh án của bà chứng minh rằng bà bị cao huyết áp và bệnh tim. Bà Nghê xuất hiện triệu chứng bệnh tim và bất tỉnh. Trại giam đã từ chối nhận cả hai học viên, nên họ đã được thả ra cùng ngày.

14. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Đường Vĩnh Tiên và bà Trần Đức Xuân bị bắt

Bà Đường Vĩnh Tiên và bà Trần Đức Xuân, nhân viên của Công ty Dầu Trường Khánh, bị cảnh sát mặc thường phục bí mật ghi hình và bắt khi họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào chiều 12 tháng 4 năm 2019. Họ bị đưa tới Đồn Cảnh sát Quang Minh, ở đó họ bị chụp hình, lấy dấu vân tay, và bị ép phải ký giấy tờ. Bà Đường được thả ra vào khoảng 1h30 sáng hôm sau. Bà Trần được thả sau 4h chiều ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/385117.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/30/176678.html

Đăng ngày 17-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share