[MINH HUỆ 13-03-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại15 thành phố hoặc các huyện thị ở tám tỉnh thành, trong đó có ít nhất26 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

a5d467340710dde66c6fd3007ddbea68.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Triệu Chí Sinh và bà Từ Thủ Quyên bị sách nhiễu

2. [Bắc Kinh] Ông Điền Nhã Cần và bà Vương Thục Vinh bị tạm giam

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Hồ Á Lệ bị bắt

4. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Phượng Hoa bị tạm giam

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Kim Anh bị bắt

6. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Mai bị bắt

7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Năm học viên bị đưa ra xét xử

8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Cảnh Dĩnh Siêu bị truy tố

9. [Huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Trường Vinh bị đưa ra xét xử

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân bị tạm giam

11. [Thành phố Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Hiểu Diễm bị tạm giam

12. [Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Không ai biết bà Tương Đức Cần đang ở đâu

13. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên bị bức hại

14. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Tuyết Phương bị đưa ra xét xử chỉ bởi tín ngưỡng của mình

15. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Minh và ông Lý Toàn Thần bị tạm giam gần chín tháng

16. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Mẫn bị giữ nguyên bản án

1. [Bắc Kinh] Ông Triệu Chí Sinh và bà Từ Thủ Quyên bị sách nhiễu

Công an ở Đồn Công an Thái Dương Cung và người ở Ủy ban Khu Dân cư Thược Dược Cư đã theo dõi và giám sát nhà của ông Triệu Chí Sinh và bà Từ Thủ Quyên từ ngày 3 tháng 3 năm 2019.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại hai học viên:

 • Trần Lập Tân (陈立新), công an, Đồn Công an Thái Dương Cung ở quận Triêu Dương: +86-13521266078
 • Vương Tử Gia (王子嘉), công an: +86-13331101265
 • Phiền Sỹ Phúc (樊仕福), công an: +86-13522800772
 • Trưởng Phòng 610 Quận Triêu Dương: +86-13911627279
 • Điền Khang Ninh (田康宁), trưởng Phòng 610 Quận Triêu Dương: +86-10-52018695, +86-13901093098

2. [Bắc Kinh] Ông Điền Nhã Cần và bà Vương Thục Vinh bị tạm giamÔng Điền Nhã Quân, 69 tuổi và bà Vương Thục Vinh, 66 tuổi ở quận Thuận Nghĩa bị người ở Đồn Công an Mộc Lâm tại quận Thuận Nghĩa bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 năm 2019. Công an lục soát nhà và tịch thu sách về Pháp Luân Công, máy in, máy tính và nhiều tài sản khác. Hiện tại, họ đang bị giam tại trại tạm giam Nê Hà ở quận Thuận Nghĩa.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại hai học viên:

 • Đỗ Bảo Quốc (杜宝国), trưởng đồn, Đồn Công an Mộc Lâm: +86-13910732332
 • Cổ Kiến Quyên (贾建娟), công an: +86-1060451390, +86-13911390386
 • Tôn Thủ Đông (孙守东), giám đốc, trại tạm giam Nê Hà: +86-10-69402535, +86-13701239362
 • Triệu Vi Dân (赵为民), trưởng phòng, Phòng Công an Quận Thuận Nghĩa: +86-10-69440212, +86-10-69423068

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Hồ Á Lệ bị bắt

Bà Hồ Á Lệ bị Đồn Công an Thị trấn Hoàn Thành bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 3 năm 2019.

4. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Phượng Hoa bị tạm giam

Bà Từ Phượng Hoa bị người ở Đội An ninh Nội địa Huyện Quảng Nhiêu bắt giữ vào ngày 10 tháng 3 năm 2019, chỉ bởi bà nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đưa bà tới trại tạm giam thành phố Đông Doanh.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại bà Từ:

 • Đào Gia Mạnh (陶家孟), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Quảng Nhiêu ở thành phố Đông Doanh: +86-546-6445195
 • Triệu Trường Hoành (赵长宏), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Quảng Nhiêu ở thành phố Đông Doanh: +86-546-6453416
 • Trương Đình Lượng (张廷亮), chủ tịch, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Quảng Nhiêu: +86-546-6441418
 • Trương Chí Phong (张志锋), trưởng Phòng 610 Huyện Quảng Nhiêu: +86-546-6926100, +86-546-6440185

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Kim Anh bị bắt

Bà Trương Kim Anh bị Phòng Công an Xương Ấp bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị đưa bà tới Đồn Công an Quảng Văn và đã được thả vào tối cùng ngày.

6. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Mai bị bắt

Bà Vương Tú Mai bị người ở Đồn Công an Đường sắt Lâm Thanh và Đồn Công an Tân Hoa bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2019.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại bà Vương:

 • Lưu Lập Quân (刘立军), trưởng Đồn Công an Đường sắt Lâm Thanh: +86-13606352385
 • Tân Chí Lĩnh (辛志岭), phó Đồn Công an Tân Hoa: +86- 13780702700
 • Vương Kinh Lâm (王京林), phó Đồn Công an Tân Hoa: +86-13706352785
 • Vương Kế Quân (王继军), công an: +86-13963002678
 • Lưu Triết Quân (刘哲军), công an: +86- 13153813069

7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Năm học viên bị đưa ra xét xử

Viện Kiểm sát Quận Đông Thành đã truy tố năm học viên vào ngày 29 tháng 1 năm 2019. Tòa án quận đã đưa họ ra xét xử vào ngày 19 tháng 3.

Năm học viên này là ông Ngô Xuân Hùng, bà Trần Hiểu Bân, ông Ngô Húc Khâm, ông Thái Lâm Hoa và ông Đường Kiến Quần.

8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Cảnh Dĩnh Siêu bị truy tố

Bà Cảnh Dĩnh Siêu mới bị người ở Đồn Công an Quận Phổ Khẩu, viện kiểm sát và tòa án đưa ra truy tố.

9. [Huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam] Ông Lưu Trường Vinh bị đưa ra xét xử

Tòa án Huyện Hoàng Xuyên đưa ông Lưu Trường Vinh ra xét xử vào ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Ông bị người ở Đồn Công an Huyện Hoàng Xuyên bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2018 và bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Tín Dương.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại ông Lưu:

 • Trần Lâm (陈琳), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13803761101, +86-376-3959915
 • Chu Kiến Phong (周建锋), đội phó: +86-13608476778
 • Hoàng Đảo (黄涛), đội phó: +86-13937660101
 • Tân Hải Quân (辛海军), công an: +86-13803761992
 • Trình Hữu Lâm (程有林), thẩm phán Tòa án Huyện Hoàng Xuyên: +86-376-6362630

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Hữu Trân bị tạm giam

Bà Chu Hữu Trân khoảng 70 tuổi bị công an bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 chỉ bởi nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc kể từ đó.

11. [Thành phố Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Hiểu Diễm bị tạm giam

Người ở Phòng Công an Triêu Dương đã bắt bà Trương Hiểu Diễm vào ngày 15 tháng 2 năm 2019. Hiện tại bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Triêu Dương.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại bà Trương:

 • Khương Đại Thịnh (姜岱盛), trưởng Phòng Công an Huyện Triêu Dương: +86-421-2913326, +86-421-4828033, +86-13904913893
 • Chu Tuyền Văn (周泉文), ủy viên chính trị: +86-421-2915468, +86-13942179259
 • Lý Trường Quân (李长军), phó phòng Công an Huyện Triêu Dương: +86-421-2921736, +86-421-2651111, +86-15804961111
 • Lương Sỹ Vũ (梁士武), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13704912992
 • Lưu Chí Anh (刘志英), đội phó, Đội An ninh Nội địa:: +86-13842187788

12. [Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Không ai biết bà Tương Đức Cần đang ở đâu

Bà Tương Đức Cần bị đưa tới Trại Tẩy não Thẩm Dương vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 với thời hạn giam một tháng. Sau đó, bà bị đưa về lại thành phố Hồ Lô Đảo. Hiện tại, không ai biết bà đang ở đâu.

13. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên bị bức hại

Bà Tôn Kim Khuê, bà Vương Á Lệ, bà Vương Thục Quế, bà Lý Thành Hoa và ông Bao Vạn Minh bị bắt bởi người ở Phòng Công an Thành phố Kê Tây, Phòng Công an Quận Kê Quan, Đồn Công an Đường Điện Công, Đồn Công an Thiết Tây và Đồn Công an Hướng Dương vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Hồ sơ của họ được chuyển tới Tòa án Thành phố Mật Sơn.

Danh sách cá nhân/tổ chức tham gia bức hại năm học viên:

 • Mã Bảo Quân (马宝军), chánh án, Toà án Mật Sơn: +86-467-5291999, +86-13359890345
 • Triệu Hồng Giang (赵鸿江), phó chánh án, Toà án Mật Sơn: +86-467-5235700, +86-13796402223
 • Trương Ái Dân (张爱民), phó chánh án, Toà án Mật Sơn: +86-467-5207099, +86-467-5222774, +86-17703671216

14. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Tuyết Phương bị đưa ra xét xử chỉ vì tín ngưỡng của mình

Bà Hồ Tuyết Phương bị Toà Trung thẩm Thành phố Hoàng Cương đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Bà Hồ cùng hai luật sư đã biện hộ cho bà vô tội tại tòa. Luật sư của bà lập luận rằng bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý và yêu cầu trắng án cho bà. Thẩm phán đã hoãn lại phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết.

Nhà của bà Hồ chỉ có một số ít người được tham dự phiên tòa.

15. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Minh và ông Lý Toàn Thần bị tạm giam gần chín thángÔng Trương Minh và ông Lý Toàn thần bị giam tại trại tạm giam Khoan Điện trong chín tháng. Ông bị tăng huyết áp lên đến 200/140 mmHG; nhịp tim đập nhanh và đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Lý thì bị chẩn đoán mắc bệnh lao. Gia đình hai học viên này đã nhiều lần yêu cầu trả tự do cho họ nhưng các viên chức phụ trách đều từ chối. Có thông tin rằng họ chuẩn bị đưa hai học viên ra xét xử.

16. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Mẫn bị giữ nguyên bản án

Các viên chức đã bắt bà Trần Mẫn khi bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở cửa ra vào Trung tâm Thương mại Hạo Lâm vào chiều ngày 4 tháng 9 năm 2018. Tòa án Quận Liêu Trung đã kết án bà bốn năm tù. Bà nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trung cấp Thẩm Dương. Gần đây, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/13/383823.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/27/176287.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share