Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-1-2019] Vừa qua, một học viên lớn tuổi trong khu vực của chúng tôi có xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Sau cú ngã, bà không thể đi lại, và gia đình đã ép bà tới bệnh viện.

Học viên này không muốn ở lại bệnh viện và từ chối uống thuốc, nhưng lại đồng ý truyền tĩnh mạch. Bà nói với các con rằng ép bà ở lại bệnh viện không phải là hiếu thảo mà thậm chí còn hại bà. Bà đã tuyệt thực để phản đối và yêu cầu được về nhà.

Bà nói với các con rằng bà sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi về nhà và sẽ không cần các con chăm sóc.

Bà là một học viên tinh tấn, làm tốt ba việc và phụ trách một hạng mục quan trọng. Bà là người luôn phóng hạ tự ngã, viên dung chỉnh thể, vô tư giúp đỡ các đồng tu. Không ngờ, sau khi về nhà vài ngày, bà đã qua đời.

Sự ra đi đột ngột của bà là mất mát to lớn cho các hạng mục chứng thực Pháp tại địa phương. Các đồng tu đều cảm thấy sững sờ, vô cùng đau lòng và thương xót.

Đánh giá về sự qua đời của một học viên bề ngoài dường như rất tinh tấn

Các học viên địa phương đã chia sẻ nhận thức về chuyện này và rút ra ba vấn đề.

Thứ nhất, nhiều học viên quanh bà đã nảy sinh sự ỷ lại, khiến bà quá bận rộn mà không thể tĩnh tâm học Pháp. Do đó, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này.

Thứ hai, một học viên thân thiết với bà nói rằng vào ngày bà qua đời, trông bà đã có chuyển biến tốt. Nhưng bà lại nói đến chuyện trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã đi xem bói và thầy bói tiên đoán bà chỉ có thể sống đến năm nay.

Thứ ba, một số học viên lớn tuổi trong nhóm học Pháp của bà nói rằng họ cũng nghĩ bà đã hết dương thọ và nếu bà không duy trì chính niệm, cựu thế lực sẽ lấy đi sinh mệnh của bà.

Tôi đã suy xét những điểm này và nhận thấy rằng học viên này cùng các đồng tu khác đã không trừ bỏ quan niệm người thường về “lão, bệnh, tử”. Điều này chính là sơ hở để cựu thế lực đến lấy mạng của bà.

Đệ tử Đại Pháp đều không quy về tam giới quản

Sư phụ đã giảng:

“Tất cả các đệ tử Đại Pháp, đều không quy về Tam giới quản. Từ ngày bản thân chư vị phát tâm muốn tu luyện trở đi, chư vị đã [được] xóa tên khỏi địa ngục rồi. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Các đệ tử Đại Pháp nếu tử vong, sẽ không chuyển sinh; vì không quy về Tam giới quản nữa, họ cũng không thể chuyển sinh trong Tam giới; cũng không quy về địa ngục quản nữa, địa ngục cũng không trừng phạt nổi chư vị; chư vị chỉ quy về Đại Pháp quản. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Những ai sớm rời đi [khỏi thế gian], dù thực thi được tốt hay thực thi không tốt, hoặc vì nguyên nhân nào đó, những đệ tử Đại Pháp ấy đều đang ở một không gian đặc biệt, đang ở đó tĩnh tĩnh quan sát chư vị, đang ở đó đợi kết thúc cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Có vẻ như nhiều học viên vẫn chưa chiểu theo lời giảng của Sư phụ và không coi bản thân như những sinh mệnh không quy về tam giới quản.

Khi nghiệp bệnh đến can nhiễu tu luyện của họ, họ không tin rằng mình là những sinh mệnh thần thánh, không tin rằng địa ngục không thể quản họ. Ôm giữ những quan niệm người thường về “dương thọ”, “khảo nghiệm sinh tử”, “lão, bệnh, tử”, họ đã không thể ngăn cựu thế lực cướp đi cuộc sống của mình.

Sau khi học viên này qua đời, tôi cũng đến thăm một học viên khác đang chịu nghiệp bệnh ho và hen suyễn. Một số học viên cũng đến nhà và giúp bà phát chính niệm trong nhiều ngày.

Chúng tôi đã có một buổi chia sẻ ngắn. Tôi hỏi đồng tu luôn tinh tấn, sao lại xuất hiện tình trạng này. Một học viên cho rằng có lẽ vì bà không buông bỏ được một số chấp trước trong thời gian dài.

Buông bỏ những tư tưởng phụ diện

Từ tháng 11 năm 2018, có 4 học viên trong khu vực chúng tôi và 2 học viên ở khu vực khác đã qua đời. Hầu hết họ đều bị ho, hen suyễn hoặc sưng thận. Một học viên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và viết một bài chia sẻ nhắc nhở các học viên không được coi thường nghiệp bệnh và cần phát chính niệm lâu hơn và thường xuyên hơn.

Hơn nữa, tôi muốn nhắc các đồng tu không nên có những suy nghĩ tiêu cực về các học viên đang cần giúp đỡ. Những tư tưởng phụ diện trong đầu chúng ta sẽ triệt đi sức mạnh của việc phát chính niệm.

Các học viên trong khu vực chúng tôi đã làm tốt ba việc và có thể phối hợp với nhau rất tốt. Phần lớn những cảnh sát và những người làm việc trong hệ thống tư pháp thông qua họ mà đã biết được chân tướng.

Trừ bỏ những quan niệm người thường và tư tưởng phụ diện

Khi nghĩ về sự ra đi sớm của các học viên, tôi có hai suy nghĩ khác nhau. Một mặt, vài học viên đã không giữ tâm thuần chính khi trợ giúp các học viên, với quá nhiều nhân tố phụ diện tập trung ở một không gian khác.

Mặt khác, một học viên khi đang trải qua nghiệp bệnh đã không buông bỏ những quan niệm người thường, như “lão, bệnh, tử” và những cảm xúc của người thường đã tạo gián cách trong chỉnh thể các học viên.

Tôi viết ra bài chia sẻ này để nhắc các học viên trong khu vực chúng tôi cần loại bỏ đi những quan niệm còn sót lại của con người và những suy nghĩ phụ diện về các đồng tu. Chúng ta cần thuần tịnh bản thân và bước đi thật vững chắc trên con đường tu luyện.

Tôi cũng muốn nhắc các đồng tu trên toàn thế giới hãy hình thành chính niệm chỉnh thể trừ bỏ những nhân tố tà ác cuối cùng trong tam giới và trong vũ trụ, bài trừ can nhiễu của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/超越“老病死”的操控及负面思维-380937.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/13/175812.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share