[MINH HUỆ 05-02-2019]

Đệ tử Đại Pháp từ các địa khu tại New York kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Toàn thể học viên tại New York (9); Thiên Quốc Nhạc đoàn New York; trang web tiếng Trung của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân New York; khu phố Tàu Flushing; Middletown; nhóm giảng chân tướng tại điểm tham quan Văn phòng Liên Hợp quốc; khu ngoại ô New York (2); gia đình một học viên Bắc Kinh tại New York (2); khu trung tâm New York; Đại học Phi Thiên New York.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/纽约地区大法弟子恭祝师尊新年好-20条–382179.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share