[MINH HUỆ 05-02-2019]

Đệ tử Đại Pháp cùng bạn bè thân hữu, người dân đã minh bạch chân tướng từ các địa khu sau tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Trung Quốc Đại lục (3); khu Hải Điến, Bắc Kinh; Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (3); Yến Giao, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; thành phố Thiên Tân; khu Ô Mã Hà, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang; Hải Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Duyên Biên, Cát Lâm; khu Xương Bình, Bắc Kinh; Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm; khu Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (2); khu Hoài Nhu, Bắc Kinh; thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Trương Gia Giới, Hồ Nam; thị trấn Trạch Khố, thành phố Văn Đăng thuộc thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông; Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; địa khu Cao Lăng, tỉnh Hắc Long Giang; Trường Trị, Sơn Tây; thành phố An Đạt thuộc thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/大陆大法弟子和亲朋好友恭祝师尊新年好-25条–381984.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share