[MINH HUỆ 06-02-2019] Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Tân Cương (03); Tứ Xuyên; Sơn Đông (03); Hắc Long Giang (03); Cam Túc (05); Trung Quốc Đại Lục (02); Liêu Ninh (06); Hà Bắc; Bắc Kinh (02); Hà Nam (02); Hồ Nam; Trùng Khánh; An Huy; Cát Lâm; Quảng Đông; Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-34条–382429.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share