[MINH HUỆ 10-1-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 6 thành phố hoặc huyện thị ở 5 tỉnh. Theo báo cáo này, 2 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 5 học viên bị bắt giữ phi pháp.

012f69ae7313cc7938f9371d0f95b157.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Diêm Kế Quốc bị ngược đãi trong tù

2. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Từ Vĩnh Thanh bị đưa vào tù

3. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Khổng Hồng Vân bị giam giữ

4. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Lệ bị bắt giữ

5. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hàn Thành Lợi bị giam giữ

6. [Thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông] Học viên Tùy Chính Hoa và Tôn Đức Sinh bị bắt giữ

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Diêm Kế Quốc bị ngược đãi trong tù

Ông Diêm Kế Quốc từ quận Y Lan đã bị giam giữ ở khu số 3 nhà tù Hô Lan. Ông không thể ăn do bị ngược đãi khi ở trong tù.

2. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Từ Vĩnh Thanh bị đưa vào tù

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, ông Từ Vĩnh Thanh từ Thượng Hải đã bị kết án tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Ngày 21 tháng 12, ông đã kháng án, nhưng tòa án trung cấp Dương Châu vẫn giữ nguyên bản án gốc.

Ngày 3 tháng 1 năm 2019, ông Từ bị đưa tới nhà tù Hồng Trạch Hồ và hiện đang bị giam ở khu số 11.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại ông Từ:

Đường dây tư vấn đối ngoại nhà tù Hồng Trạch Hồ: +86-527-86478501, +86-527-86478502

Chu Sinh Tài (周生才): +86-13852835916

3. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Khổng Hồng Vân bị giam giữ

Ngày 2 tháng 1 năm 2019, bà Khổng Hồng Vân đã bị các cảnh sát từ Sở Cảnh sát quận Liên Trì và đồn cảnh sát Hòa Bình Lý bắt giữ, và hiện bà bị giam ở trại tạm giam Bảo Định.

Bà Khổng đã được thả vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Khổng:

Đồn Cảnh sát Hòa Bình Lý: +86-312-5066110

Vương Lâm Đông (王林东), phó giám đốc: +86-13333129670

Lý Chí (李志), cảnh sát quản lý cư trú: +86-15194898605

Ngô Hồng Đào (吴洪涛): +86-15103129970

4. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Lệ bị bắt giữ

Chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019, bốn người đã đột nhập vào nhà của bà Tôn Lệ và bắt giữ bà. Họ đã lục soát và tịch thu một máy tính và một máy in.

Sau đó, Lưu Nghĩa Tồn, một nhân viên phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công ở Sở Cảnh sát thành phố Thâm Châu, đã đưa bốn người khác đến nhà bà trong lần lục soát thứ hai. Họ đã tịch thu một số vật dụng cá nhân của bà.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Tôn:

Lưu Nghĩa Tồn (刘义存), cảnh sát: +86-18631812118

5. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hàn Thành Lợi bị giam giữ

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, bà Hàn Thành Lợi, 61 tuổi, từ quận Sa Thị, đã bị tố cáo với chính quyền vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 1 năm 2019, các cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà. Họ đã lục soát và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Hàn đã bị đưa tới trại tạm giam Sa Thị.

6. [Thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông] Học viên Tùy Chính Hoa và Tôn Đức Sinh bị bắt giữ

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2019, hai học viên Tùy Chính Hoa và Tôn Đức Sinh từ thị trấn Dục Lê đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản.

Ông Tùy đã được thả và trở về nhà vào chiều cùng ngày. Nhà của ông Tôn cũng bị lục soát vào buổi sáng hôm đó. Hiện không rõ tung tích của ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/10/380226.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175005.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share