[MINH HUỆ 9-1-2019] Tin tức hôm này từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 7 thành phố hoặc huyện thị ở 3 tỉnh. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 3 học viên bị bắt giữ phi pháp.

cd7517ee8c7a5d7f8aaecdfcd966f62c.jpg

1. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Phạm Thúy Trân bị kết án tù

2. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Ông Cái Quảng Sinh chính thức bị bắt giữ

3. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Phó Hoa Chi bị bắt giữ

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Viên Quỳnh Tú bị giam giữ sáu tháng

5. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Chính Linh bị giam giữ

6. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Diễm Thu tuyệt thực

7. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Lâm Tú Trúc bị giam giữ

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lợi Hoa và bà Thiện Cầm Thư bị bắt giữ

1. [Thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Phạm Thúy Trân bị kết án tù

Tháng 1 năm 2019, bà Phạm Thúy Trân, từ làng Lô Đầu Tuyền, thị trấn Phát Thành, đã bị kết án một năm 10 tháng tù.

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2018, bà đã bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát Phù Sơn Lộ, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo, bắt giữ trên đường đi làm. Bà chính thức bị bắt giữ vào tháng 5, và bị kết án vào tháng 11 năm 2018.

2. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Ông Cái Quảng Sinh chính thức bị bắt giữ

Ngày 3 tháng 1 năm 2019, ông Cái Quảng Sinh, ngoài 70 tuổi, từ thôn Tháp Nam Bạc, thị trấn Khương Thoản, đã chính thức bị Viện kiểm sát Lai Dương bắt giữ. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Lai Dương. Ngày 7 tháng 1, gia đình ông đã nhận được lệnh bắt giữ từ đồn cảnh sát Khương Thoản.

Các bên tham gia bức hại ông Cái:

Úy Hải Ba (尉海波), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18660067710, +86-13863860286
Tôn Lăng Vân (孙凌云), giám đốc trại tạm giam: +86-18660067506, +86-535-7293977
Vương Lôi (王雷), trưởng Phòng 610 thành phố Lai Dương: +86-13964559638
Lưu Tác Kính (刘作敬), phó phòng: +86-13964559576

3. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Phó Hoa Chi bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, bà Phó Hoa Chi, từ thôn Thôi Gia, khu Thánh Thành, bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát Văn Gia bắt giữ. Nhà của bà đã bị lục soát.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Phó:

Tiêu Kim Lương (尉海波), trưởng đồn cảnh sát Văn Gia: +86-18678071861, +86-13963676086

Vương Diệu Đông (王耀东), phó đồn: +86-536-5227896, +86-13805362000

Mã Nhạc Nhạc (马乐乐), phó đồn: +86-536-5227896, +86-13864666466

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Viên Quỳnh Tú bị giam giữ sáu tháng

Bà Viên Quỳnh Tú, 66 tuổi, đã bị giam giữ tại phòng giam số 221, trại tạm giam Vĩnh Hưng từ ngày 6 tháng 6 năm 2018.

5. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Chính Linh bị giam giữ

Bà Vương Chính Linh, từ thôn Tầm Sơn Sở, thị trấn Tầm Sơn, đã bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người trong thị trấn về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ, bị phạt 10.000 nhân dân tệ, và bị giam giữ trong 15 ngày.

6. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Diễm Thutuyệt thực

Bà Lý Diễm Thu bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 12 năm 2018. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu. Bà đã tiến hành tuyệt thực 20 ngày và đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Lý:

Lý Lôi (李雷), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-416-5165688, +86-13940696877

trại tạm giam thành phố Cẩm Châu: +86-416-3708085

7. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Lâm Tú Trúc bị giam giữ

Bà Lâm Tú Trúc đã bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào khoảng ngày 19 tháng 12 năm 2018. Bà đã bị giam giữ khoảng 10 ngày trong trại tạm giam. Hiện bà vẫn chưa trở về nhà và không biết tung tích của bà.

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lợi Hoa và bà Thiện Cầm Thư bị bắt giữ

Bà Lan Lợi Hoa từ quận Tô Gia Truân đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, và bà Thiện Cầm Thư, cũng từ quận Tô Gia Truân, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Cả hai học viên đều bị Tống Chính Hòa, nhân viên Đội An ninh Nội Địa Tô Gia Truân, bắt giữ tại nhà. Họ bị đưa tới trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Lan và bà Thiện:

Đội An ninh Nội địa quận Tô Gia Truân: +86-24-31489950

Tống Chính Hòa (宋政和): +86-13940019795


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380173.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/2/174977.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share