[MINH HUỆ 16-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 3 thành phố hoặc các huyện thị ở 2 tỉnh thành, với ít nhất 6 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

18c5aa17df5db2310ae39b1c36def614.jpg

1. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Chấn Vĩ bị bắt giữ
2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quế Phương và bà Vương Tinh Hiệp bị bắt giữ
3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị giam giữ

1. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Chấn Vĩ bị bắt giữ

Một toán rất đông công an, trong đó có Lý Vĩnh Thánh, của Cục Công an Huyện Thương, đã đột nhập vào nhà ông Trương Chấn Vĩ và bắt giữ ông vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Công an đã lục soát nơi ở của ông và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng các tài sản cá nhân của ông.

Tham gia bức hại ông Trương:
Bí thư thôn: +86-18713708877

2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quế Phương và bà Vương Tinh Hiệp bị bắt giữ

Bà Vương Quế Phương và bà Vương Tinh Hiệp bị người của Đồn Công an Trường Long, huyện Tiền Quách bắt giữ vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2019.

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị giam giữ

Bà Lưu Phượng Bảo, bà Đinh Lệ Kiệt, và bà Dương Diễm Kiệt bị người của Đồn Công an Chính Dương bắt giữ vào tối ngày 7 tháng 1 năm 2019, khi họ đang treo các tấm biểu ngữ nhỏ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhà của bà Đinh và bà Dương bị lục soát. Cảnh sát giữ xe ô tô điện của bà Lưu và lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công của họ.

Ba học viên bị tạm giữ trong bốn đến năm ngày, sau đó bị chuyển tới một trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/16/380441.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174816.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share