[MINH HUỆ 15-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, với ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

1705866111bf4463eba270a6bc5487fe.jpg

1. [Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Thường Hồng Hà và bà Dương Hoa bị giam giữ
2. [Bắc Kinh] Bà Giả Quế Lan bặt vô tâm tín
3. [Huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc] CôLưu Văn Văn và bà Lý Khôn Anh bị bắt giữ

4. [Huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Thành Vũ bị bỏ tù
5. [Thượng Hải] Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Trần Bình sang viện kiểm sát
6. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Chúc Tố Vân vẫn bặt vô âm tín
7. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Ngọc bị bắt giữ
8. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Chín học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Trung Vệ, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Tôn Kiến Phong bị giam giữ

1. [Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Thường Hồng Hà và bà Dương Hoa bị giam giữ

Ngày 29 tháng 12 năm 2018, bà Thường Hồng Hà và bà Dương Hoa bị người của Đồn Công an Thiết Bắc bắt giữ bởi phân phát lịch Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà Thường và lấy đi các máy MP3, sách Pháp Luân Công, và tài liệu liên quan.

Người của Đồn Công an Hưng Hoa đã kéo đến nhà con trai bà Dương và tiến hành lục soát. Tuy hiên, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Pháp Luân Công.

Bà Thường và bà Dương bị đưa tới Bệnh viện Đường sắt để kiểm tra y tế và sau đó bị giam 13 ngày. Tiếp theo, hai bà bị giam giữ hình sự trong trại tạm giam Liêu Nguyên. Các nhà chức trách chưa từng thông báo cho hai gia đình về tình huống của hai bà.

2. [Bắc Kinh] Bà Giả Quế Lan vẫn bặt vô tâm tín

Ngày 29 tháng 12 năm 2018, bà Giả Quế Lan, 64 tuổi, bị công an mặc thường phục bắt giữ tại nhà, bởi phân phát lịch Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Hiện vẫn chưa rõ tình huống của bà.

3. [Huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc] CôLưu Văn Văn và bà Lý Khôn Anh bị bắt giữ

Ngày 13 tháng 5 năm 2018, công an Trương Mạnh Khản và các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Huyện Quảng Tông đã bắt giữ cô Lưu Văn Văn tại nhà cha mẹ cô. Cô bị đưa tới Cục Công an Huyện Quảng Tông.

Công an đưa cô Lưu tới nhà mẹ chồng cô và lục soát nơi này, lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô Lưu lúc đó đang mang thai ở tháng thứ tám.

Cô bị đưa trở lại cục công an và bị cưỡng ép ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cô bị bắt phải trả 1.000 tệ và đã được thả ra vào buổi tối hôm đó.

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, viên công an họ Trương cùng các công an khác đã bắt giữ bà Lý Không Anh tại nhà và lục soát nơi ở của bà. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, và các tài sản cá nhân khác. Bà bị đưa tới Cục Công an Quảng Tông.

Bà Lý bị chuyển tới Trại tẩy não Hình Đài vào ngày hôm sau và bị giữ ở đó bảy ngày. Gia đình bà bị ép trả 20.000 tệ để được thả bà vào ngày 6 tháng 11.

4. [Huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Thành Vũ bị bỏ tù

Ngày 8 tháng 1 năm 2019, Tòa án Thanh Châu đã kết án ông Trương Thành Vũ ba năm rưỡi tù giam. Đây là lần thứ hai ông bị tòa này kết án.

Ông Trương bị giam 10 ngày trong trại tạm giam Xương Nhạc trước khi bị chuyển tới Nhà tù Tế Nam.

5. [Thượng Hải] Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Trần Bình sang viện kiểm sát

Bà Trần Bình bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ tại nhà vào ngày 4 tháng 11 năm 2018. Bà bị đưa tới một trại tạm giam, ở đó bà đã tuyệt thực trong gần 20 ngày.

Bà Trần được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm. Công an của Cục Công an Mẫn Hành đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Khu Mẫn Hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Trần:
Lưu Dự Phong (刘豫峰), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Mẫn Hành: +86-21-24033347
Trịnh Văn Bân (郑文斌), cục trưởng, Cục Công an Mẫn Hành: +86-21-34074800

6. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Chúc Tố Vân vẫn bặt vô âm tín

Hiện vẫn chưa có tin tức gì về bà Chúc Tố Vân kể từ cuối tháng 12 năm 2018.

7. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Ngọc bị bắt giữ

Bà Lưu Ngọc ở thôn Cao Hoàng bị người của Đồn Công an Long Phong bắt giữ vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Chín học viên bị bắt giữ

Chín học viên bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, và nhà của họ bị lục soát. Các học viên bị bắt gồm: bà Trương Quế Lan, bà Hà Nữu Đối, bà Từ Huệ Phương, bà Lạc Canh Tú, bà Lương Mộng Nguyệt, bà Vương Ngọc Cầm, bà Lý Thục Phương, bà Hàn Vĩnh Thanh, và bà Bồ Thúy Lan.

Bà Hàn và bà Bồ đều ngoài 70 tuổi.

Hồ sơ vụ án của bà Trương, bà Hà, bà Từ và bà Lạc đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát Khu Tô Châu.

9. [Thành phố Trung Vệ, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Tôn Kiến Phong bị giam giữ

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, công an huyện Trung Ninh kéo đến nhà ông Tôn Kiến Phong và bắt giữ ông. Hiện ông Tôn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Trung Vệ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/380408.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174801.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share