[MINH HUỆ 14-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, với ít nhất 15 học viên đã bị bức hại vì đức tin của họ trong thời gian gần đây.

b2621f56704f0ff2e756e7046725f651.jpg

1. [Thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Quốc Trân bị bắt giữ
2. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Ngọc Đường bị đánh đập ở trong tù
3. [Bắc Kinh] Bà Dương Quang bị giam giữ
4. [Huyện Long Hóa, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên bị cầm tù
5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Tôn Tĩnh
6. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Ông Lưu Phong Cao và bà Doãn Hồng bị ngược đãi ở trong tù
7. [Trùng Khánh] Bà Chu Khải Ngọc và bà Vu Thanh bị bắt giữ
8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Phó Phát Chi bị giam giữ
9. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lại Thắng Dung bị bắt giữ

1. [Thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Quốc Trân bị bắt giữ

Bà Từ Quốc Trân, ngoài 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 1 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

2. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Ngọc Đường bị đánh đập ở trong tù

Ông Trương Ngọc Đường hiện đang bị giam trong Khu 5 của Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ. Đội trưởng lính canh họ Đinh đã đánh đập ông vô cùng tàn độc vì ông từ chối lao động khổ sai.

3. [Bắc Kinh] Bà Dương Quang bị giam giữ

Bà Dương Quang gần đây đã bị bắt giữ khi đang phân phát sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Đông Thành.

Tham gia bức hại bà Dương:
Lý Quân (李军), giám đốc, trại tạm giam Đông Thành: +86-10-84081719, +86-10-84081720, +86-10-84081768
Hàn Hải Sinh(韩海生), phó giám đốc: +86-10-84080820

4. [Huyện Long Hóa, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên bị cầm tù

Ông Từ Quảng Đông, ông Lưu Quốc Hải, và ông Lý Hồng Văn hiện đang bị giam trong Nhà tù Ký Đông, thành phố Đường Sơn.

Bà Vu Phượng Vân và bà Lưu Quốc Hà đang bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Hà Bắc.

5. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà Tôn Tĩnh

Bà Tôn Tĩnh đã tới chợ nông sản ở trấn Tiểu Quan, khu Văn Đăng để nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 1 năm 2019. Kể từ đó, không ai có thể liên hệ được với bà, và hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

6. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Ông Lưu Phong Cao và bà Doãn Hồng bị ngược đãi ở trong tù

Gần đây vợ ông Lưu Phong Cao đã tới Nhà tù Võng Lĩnh tại thành phố Chu Châu để thăm ông. Ở phía bên kia tấm kính ngăn, vợ ông Lưu thấy mái tóc của chồng đã hoàn toàn ngả bạc và ông có vẻ suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Toàn thân ông sưng vù và mặt ông bị biến dạng.

Bà Doãn Hồng, bị giam trong Nhà tù nữ Tỉnh Hồ Nam, gần đây đã bị ngược đãi đến mức vô cùng gầy gò và yếu ớt. Thị lực và thính lực của bà đã gần như bị mất hoàn toàn. Bà gặp khó khăn khi đi lại và tự chăm sóc bản thân.

7. [Trùng Khánh] Bà Chu Khải Ngọc và bà Vu Thanh bị bắt giữ

Bà Chu Khải Ngọc, ngoài 70 tuổi, và bà Vu Thanh, ngoài 50 tuổi, ở khu Lương Bình bị một số công an mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 1 năm 2019, khi họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Phó Phát Chi bị giam giữ

Bà Phó Phát Chi, 76 tuổi, ở khu Tân Đô, không trở về nhà kể từ sau khi ra khỏi nhà vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2018. Mặc dù tìm kiếm bà bằng mọi cách, nhưng vẫn không có một thông tin gì về nơi ở của bà.

Sau đó, có thông tin rằng bà Phó đã bị công an của Đồn Thành Tây bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Bì.

Tham gia bức hại bà Phó:
Lý Lương Tài (李良才), đồn trưởng, Đồn Công an Thành Tây: +86-13980713858
Lưu Hiền (刘贤), công an: +86-18908199091
Dương Truyền Dược (杨传跃): +86-13648088820

9. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lại Thắng Dung bị bắt giữ

Bà Lại Thắng Dung ở trấn Tam Thủy bị công an Khanh Tam Giang của Đồn Công an Tam Thủy bắt giữ vào sáng ngày 13 tháng 1 năm 2019, khi bà phân phát lịch Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380394.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/28/174790.html

Đăng ngày 05-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share