[MINH HUỆ 08-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 18 thành phố hoặc các huyện thị ở 10 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 12 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ/cầm tù, và ít nhất 10 học viên bị bắt giữ phi pháp.

2d64d70c101632d42cca8829252f85ea.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Vợ chồng ông Quan Hưng Đào và bà Ngô Diễm Hoa bị bắt giữ chính thức
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Tạ Dung Xuân và vợ là bà Từ Lê Na bị kết án tù
3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Quế Chi bị bắt giữ chính thức
4. [Thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Lệ Na và bà Lưu Lệ Huy bị bắt giam
5. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiều bị bắt giam
6. [Thiên Tân] Ông Mạnh Tiệp bị kết án hai năm tù
7. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Đức Hữu bị giam giữ
8. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Lý Đăng Thần cho viện kiểm sát
9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Kiến và bà Đường Cát Quyên bị bắt giữ
10. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Bà Chân Khiết bị bắt giam
11. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Ngưu Đồng Cầm bị kết án hai năm tù
12. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Anh Luyến và bà Liên Ngọc Trân bị bắt giữ
13. [Thành phố Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mã Khải Mai bị giam giữ
14. [Huyện Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến] Bà Đái Tam Liên bị bắt giữ

15. [Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông] Ông La Xuân Tuyền đối mặt với phiên tòa
16. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Khâu An bị ngược đãi
17. [Huyện Trung Ninh, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Tôn Kiến Phong bị bắt giữ

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Vợ chồng ông Quan Hưng Đào và bà Ngô Diễm Hoa bị bắt giữ chính thức

Ông Quan Hưng Đào và vợ là bà Ngô Diễm Hoa bị bắt giữ chính thức vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Viện Kiểm sát Khu Nhượng Hồ Lô đã phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức họ vào ngày 14 tháng 12.

Tham gia bức hại ông Quan và bà Ngô:
Dương Ba (杨波), Phòng Công an Tỉnh Hắc Long Giang: +86-15945183001
Vương Quốc Thần (王国臣), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-17678610777
Phó Gia Đông (付加冬), người xử lý vụ án: +86-13946911111

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Tạ Dung Xuân và vợ là bà Từ Lê Na bị kết án tù

Ông Tạ Dung Xuân và vợ là bà Từ Lê Na lại bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhị Đạo vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018. Ông Tạ bị kết án một năm tám tháng tù. Bà Từ bị kết án một năm sáu tháng tù. Bà Từ đã được bảo lãnh tại ngoại ba tháng. Trong phiên tòa, hai vợ chồng nói rằng họ sẽ kháng cáo.

Tham gia bức hại ông Tạ và bà Từ:
trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân: +86-431-84162709, máy lẻ 8029, +86-431-84162712
Trình Phượng Nghĩa (程凤义), quyền chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân: +86-431-88558766, +86-431-88558777
Lý Tương Phàm (李缃凡), phó chánh án, phụ trách bộ phận tư pháp hình sự: +86-17643108888

3. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Quế Chi bị bắt giữ chính thức

Bà Từ Quế Chi, 64 tuổi, bị công an Đồn Chính Dương bắt giữ vào ngày 6 tháng 12 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát. Bà bị chuyển tới trại tạm giam sau khi bị tạm giữ phi pháp bốn ngày. Hiện Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ chính thức bà.

4. [Thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Lệ Na và bà Lưu Lệ Huy bị bắt giam

Hai chị em bà Lưu Lệ Na và bà Lưu Lệ Huy bị người của Đồn Công an Trương Gia Bảo, huyện Nghĩa bắt giữ khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở khu chợ nông sản Lão Quân Bảo, huyện Nghĩa vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Họ đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

5. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiều bị bắt giam

Ông Thôi Nhật Thiều bị người của Đồn Công an Đông Quan bắt giữ vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Vợ của ông đã tới đồn công an để hỏi về tình huống của chồng vào ngày 7 tháng 1. Trương Hồng Tân, đồn trưởng, đã có thái độ thô lỗ với bà. Ông Thôi hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Khang Bình.

Tham gia bức hại ông Thôi:
Quan Lập Quang (关立光), cục trưởng, Cục Công an Huyện Khang Bình: +86-248-7341677, +86-13904007601
Khương Hải (姜海), phó cục trưởng: +86-15040372999
Thạch Chấn Khải (石振凯): +86-13609838908
Lý Ngọc Phong (李玉峰), đồn trưởng, Đồn Công an Đông Quan: +86-15940206606, +86-248-7250137
trại tạm giam Huyện Khang Bình: +86-248-7342654

6. [Thiên Tân] Ông Mạnh Tiệp bị kết án hai năm tù

Ông Mạnh Tiệp ở khu Hà Tây bị Tòa án Khu Hà Tây đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 10 năm 2018. Ông bị kết án hai năm tù giam vào ngày 4 tháng 1 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Khu Hà Tây.

7. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Đức Hữu bị giam giữ

Ông Vương Đức Hữu ở thôn Quân Mã Trạm bị người của Đồn Công an Thường Quách bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở một khu chợ nông sản vào ngày 4 tháng 1 năm 2019. Hiện ông đang bị tạm giam trong trại tạm giam Hoàng Hoa, được biết ông sẽ bị giam ở đó 15 ngày.

Tham gia bức hại ông Vương:
Vạn Thiên Đạt (万善达), đồn trưởng, Đồn Công an Thường Quách: +86-13315786157
Tào Phượng Sâm (曹凤森), Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Hoa: +86-13931745119
Lý Thục Hà (李淑霞): +86-13313372567
Vạn Văn Bình (万文平): +86-13315785879

8. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Lý Đăng Thần cho viện kiểm sát

Ông Lý Đăng Thần, ở thôn Bách Thụ, trấn Thần Thời, bị bắt giam. Sau khi giam ông 45 ngày, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của ông cho Viện Kiểm sát Thành phố Thâm Châu.

Tham gia bức hại ông Lý:
Tương Tuyết Sơn (相雪山), đồn trưởng, Đồn Công an Thần Thời: +86-18531803817

9. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Kiến và bà Đường Cát Quyên bị bắt giữ

Ông Vương Kiến và bà Đường Cát Quyên ở thôn Trâu Gia Thoản, trấn Khương Cách Trang, khu Mưu Bình, bị người của Đồn Công an Khương Cách Trang bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở chợ Thượng Trang vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại ông Vương và bà Đường:
Đồn Công an Khương Cách Trang:
Nhạc Gia Tùng (岳家松): +86-15898968551
Khổng Phàm Ninh (孔凡宁): +86-15898968550
Đồn Biên phòng Khương Cách Trang:
Lý Duyên Đào (李延涛): +86-13863871966
Chu Quốc Đống (周国栋): +86-15898968298
Trần Duy Ba (陈维波), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Mưu Bình: +86-1589896898810

10. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Bà Chân Khiết bị bắt giam

Bà Chân Khiết, ở khu dân cư Tiền Tiểu Hà, khu phố Nghi Thành, bị người của Đội An ninh Nội đại và Đồn Công an Trung Tâm Nhai bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2018. Công an lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng các tài liệu liên quan. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Lâm Nghi.

Tham gia bức hại bà Chân:
Vu Phú Kiệt (于富杰), trưởng phòng, Phòng 610 Huyện Nghi Thủy: 86-13953982818, +86-5392266771
Lưu Hoán Đức (刘焕德), phó phòng, Phòng 610: +86-13969982765
Đổng Diễm (董艳), trưởng ban, Ban Tổng hợp: +86-13853901526
Thẩm Ngạn Quân (沈彦军), phó phòng, Phòng 610: +86-13573936352
Lưu Thiểu Phó (刘少付), phó phòng, Phòng 610: +86-13864965093
Tống Vĩ (宋伟), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-5392233680, +86-13705493366

11. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Ngưu Đồng Cầm bị kết án hai năm tù

Bà Ngưu Đồng Cầm bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu. Gần đây, bà bị kết án hai năm tù và đã bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Tân Hương vào tháng 11 năm 2018.

12. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Anh Luyến và bà Liên Ngọc Trân bị bắt giữ

Bà Hầu Anh Luyến, 50 tuổi, và bà Liên Ngọc Trân, ngoài 40 tuổi, bị người của Đồn Công an Quách Liên và Đội An ninh Nội địa Thành phố Vũ Châu bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 khi đang phân phát lịch để bàn năm 2019 có thông tin Pháp Luân Công. Bà Hầu bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Vũ Châu. Trại tạm giam từ chối nhận bà Liên bởi huyết áp của bà cao. Bà Liên đã được thả vào chiều ngày 5 tháng 1.

Tham gia bức hại hai học viên:
Lý Trí Diệu (李智耀), Đồn Công an Quách Liên: +86-18839906659
Hình Hồng Khải (邢红凯): +86-18839906158
Lý Hồng Vĩ (李红伟), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13782348886
La Đống Tuấn (罗栋峻), chính trị viên: +86-15803745666
Vương Tự Viễn (王自远), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Vũ Châu: +86-18839906817

13. [Thành phố Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Mã Khải Mai bị giam giữ

Bà Mã Khải Mai bị người của Đồn Công an Kinh Thành bắt giữ vào tháng 10 năm 2018. Hiện bà vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Huỳnh Dương.

Tham gia bức hại bà Mã:
Mã Kế Xương (马继昌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Huỳnh Dương: +86-13938233777
Trường Vĩnh Triêu (苌永朝), đồn trưởng, Đồn Công an Kinh Thành: +86-13783525999
Tống Thụy Quyên (宋瑞娟), chính trị viên: +86-15803870999

14. [Huyện Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến] Bà Đái Tam Liên bị bắt giữ

Bà Đái Tam Liên bị người của Đồn Công an Trạc Điền và Đội An ninh Nội địa Huyện Trường Đinh bắt và đưa tới trại tạm giam Thành phố Long Nham vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2019.

15. [Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông] Ông La Xuân Tuyền đối mặt với phiên tòa

Ông La Xuân Tuyền sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Mai vào ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại ông La:
Ngụy Vĩ Huy (魏伟辉), chánh án, Tòa án Huyện Mai: +86-138-2381-9238
Cổ Anh Trí (古英智), phó chánh án: +86-753-2589725
Phan Vĩ Hy (潘伟熙), thẩm phán: +86-135-6096-8198
Trương Xảo Linh (张巧玲): +86-753-2589713
Trương Lộc Minh (张禄明), công tố viên, Viện Kiểm sát Huyện Mai: +86-753-2589691

16. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Khâu An bị ngược đãi

Ông Khâu An bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 vì nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Công tại cửa hàng bán thiết bị truyền thông của ông. Ông bị đưa tới Đồn Công an Tiểu Bản Kiền, khu Quan Độ, ở đó, ông bị đánh đập tàn bạo. Công an cũng sử dụng hơi cay để tra tấn ông. Sau đó ông bị đưa tới trại tạm giam Thành phố An Ninh, trại này đã từ chối nhận ông bởi xương chậu của ông bị gãy vì bị công an tra đánh đập tàn bạo. Ông đã về nhà vào ngày hôm sau.

17. [Huyện Trung Ninh, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Tôn Kiến Phong bị bắt giữ

Ông Tôn Kiến Phong bị công an huyện Trung Ninh bắt giữ vào tối ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380168.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174756.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share