[MINH HUỆ 11-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 3 thành phố hoặc các huyện thị ở 3 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 4 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

4218e0c496522cddf8c2c7b8e2c41d1f.jpg

1. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Triệu Ngọc Hà bị kết án ba năm tù
2. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ông Dương Hiểu Đông bị kết án ba năm tù
3. [Thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Triêu Quần và bà Lưu Học Thúy bị giam giữ

1. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Triệu Ngọc Hà bị kết án ba năm tù

Bà Triệu Ngọc Ha bị kết án ba năm tù, và bị đưa tới thụ án trong Nhà tù Nữ Số 5 Tân Dương vào ngày 20 tháng 12 năm 2018.

2. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ông Dương Hiểu Đông bị kết án ba năm tù

Ông Dương Hiểu Đông bị kết án ba năm tù vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Ông đã kháng cáo.

Tham gia bức hại ông Dương:
Lưu Quần (刘群), chánh án, Tòa án Khu Liên Hồ: +86-29-87626450, số máy lẻ: 8103
Thân Mỹ Ninh (申美宁), thẩm phán: +86-29-87627239

3. [Thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dương Triêu Quần và bà Lưu Học Thúy bị giam giữ

Bà Dương Triêu Quần, ngoài 60 tuổi, và bà Lưu Học Thúy, gần 70 tuổi, bị người của Đồn Công an Trấn Di Thị, thành phố Kinh Châu bắt giữ. Họ bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tùng Tư 15 ngày, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Công An vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Tham gia bức hại bà Dương và bà Lưu:
Vương Tuấn Phi (王俊飞), giám đốc, trại tạm giam Huyện Công An: +86-716-5226540
Uông Huy (汪辉), trưởng phòng, Phòng Kiểm sát đóng tại trại tạm giam Huyện Công An: +86-13507216222
Hồ Hiểu Lâm (胡晓琳), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tùng Tư: +86-15090795999
Tống Kiều (宋娇): +86-13797533018
Đặng Liên Quý (邓连贵), trưởng phòng, Phòng 610: +86-13135789859


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/11/380241.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174757.html

Đăng ngày 02-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share