[MINH HUỆ 2-2-2019]

Bản A5, dạng quyển sách:

 

Bản xem: download

Bản in thường(19M): download

Bản in Offset(19M): download

Bản A4, gập 3:

Bản in thường(15M): download

Bản in Offset(15M): download

Bản A4, gập 4(396mmx210mm):

Bản in thường (11M): download

Bản in Offset (11M): download

 

Share