Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Khi học Pháp, tôi đã đọc đoạn giảng Pháp của Sư phụ ở bên dưới nhiều lần nhưng chỉ tới gần đây mới ngộ ra nội hàm phía sau. Có lẽ nội hàm triển hiện cho tôi chỉ sau khi tôi tu tới tầng thứ cao hơn.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được nội hàm sâu hơn sau khi học Pháp và minh bạch ra vài vấn đề nhỏ. Sư phụ cũng giảng:

Hà vi nhân Tình dục mãn thân

Hà vi Thần Nhân tâm vô tồn

Hà vi Phật Thiện đức cự tại

Hà vi Đạo Thanh tĩnh Chân Nhân

(Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Phân cách giữa người và Giác Giả

Người là gì – Thân chứa đầy tình cảm (tình) và ham muốn (dục)

Ông Thần là gì – Không tồn tại cái tâm của người nữa

Ông Phật là gì – Ở hẳn trong thiện đức to lớn

Ông Đạo là gì – Bậc Chân Nhân thanh tĩnh

“Các tầng khác nhau có Pháp của các tầng khác nhau” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được nội hàm lớn hơn về sự khác biệt giữa các học viên và người thường, và minh bạch rằng các học viên không được đánh đồng bản thân mình với người thường. Tu luyện không phải là bộ phận của cuộc sống người thường.

Nhiều đồng tu như tôi đã tu luyện được hai thập kỷ, bắt đầu từ khi còn thanh niên, giờ đã ở tuổi trung niên, trong quãng thời gian này nhiều nhân tố đã hạn chế sự thăng tiến của chúng tôi. Tôi ngộ được điều này qua một giấc mộng cách đây vài năm.

Trong mộng, tôi nằm trong nhóm những người già và người đã khuất. Một bà cụ đã đụng phải tôi và nói rằng tôi có chuyện không tốt đang chờ – đây là một cách nói ám chỉ về bệnh.

Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn có nhân tố “lão” trong trường không gian và nhiều quan niệm người thường khác.

Nhận thức của tôi là vũ trụ có an bài khác nhau đối với các sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau. Sinh-lão-bệnh-tử là được an bài cho con người. Nếu một người không tu luyện, người đó sẽ không thể siêu xuất khỏi cái lý này.

Nếu một học viên Đại Pháp không thể nghiêm khắc yêu cầu chính mình, hoặc hành xử không phù hợp với Đại Pháp hoặc lấy cái lý của người thường làm tiêu chuẩn, vậy thì chắc chắn học viên này sẽ bị cái lý trong người thường chi phối.

Để vượt trên cái lý của con người, chúng ta phải học Pháp, ngôn hành phải phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp, buông bỏ nhân tâm và bước hướng về Thần.

Cá nhân tôi tin rằng chúng ta sẽ nhận thức được những quan niệm người thường dưới đây:

Không giữ trong tâm quan niệm về “Lão”

Người thường sẽ già đi một cách tự nhiên. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta là những người tu luyện có cảnh giới tinh thần và tâm tính cao hơn nhiều so với người thường.

Chúng ta không nên ghen tỵ với “cuộc sống hạnh phúc” của người thường. Những quan niệm như “người có tuổi không nên ăn cái này và không nên làm cái kia” đều là quan niệm người thường. Các học viên chân chính phải loại bỏ hoàn toàn vô số những quan niệm liên quan đến tuổi già.

Đừng lẫn lộn với người thường, trừ lúc giảng chân tướng

Khi trò chuyện với người thường, các chủ đề thường là về cuộc sống gia đình và truy cầu cá nhân.

Chúng ta không cần phù hợp với suy nghĩ của người thường. Chúng ta chỉ chiểu theo các Pháp lý Đại Pháp. Chúng ta ở đây để cứu họ chứ không phải phù hợp với họ, hay để trở nên như họ.

Cảnh giác với truyền thông [người thường]

Ngoại trừ vài hạng mục truyền thông mà các học viên lập ra, thì truyền hình của người thường, điện thoại thông minh và internet đều tạo thành nhiều trở ngại cho các học viên cứu người. Hầu hết những người có tuổi xem truyền hình hàng ngày và tin vào những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người bị tẩy não và chỉ tin vào tuyên truyền này [của tà đảng].

Có muôn vàn cám dỗ trong thế gian con người, nhưng các học viên chúng ta không được để những thứ đó ảnh hưởng đến mình. Chúng ta là những người tu luyện có lý trí thanh tỉnh. Đừng quên tại sao chúng ta lại ở đây và sứ mệnh của chúng ta là gì.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378660.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174557.html

Đăng ngày 28-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share