Bài viết của Hiểu Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Người thân trong gia đình chứng kiến tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thân tâm thụ ích, minh bạch chân tướng Đại Pháp, nên trong cuộc sống, họ tự nguyện duy hộ Đại Pháp, bảo vệ đệ tử Đại Pháp bất chấp chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn.

Chị dâu tôi là nhân viên quản lý của một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh phòng ốc. Chị ấy rất ủng hộ Pháp Luân Công và nhiều lần bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.

Một hôm, chị dâu tôi đưa đội dọn vệ sinh của chị tới cung cấp dịch vụ tại một trường học. Đột nhiên, chị ấy thấy có vài người đang cố gắng bắt giữ một phụ nữ ngoài 40 tuổi, người này bị theo dõi đến trường học. Khi chị dâu tôi biết người phụ nữ này là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy liền bước tới và nói: “Cô ấy là nhân viên vệ sinh của công ty tôi. Chuyện này chúng tôi sẽ tự xử lý nội bộ.”

Rồi chị ấy quay sang nói với người học viên: “Đi thôi, cùng tôi đi dọn dẹp,” và kéo người học viên sang một bên. Sau đó chị dâu tôi đưa người học viên này ra cửa sau và bảo cô ấy mau rời đi.

Một lần khác, một nhân viên bảo vệ của trường học đó lại nhìn thấy cũng người học viên này đang treo áp phích Đại Pháp. Chị dâu tôi nhanh chóng giật lấy chiếc túi của người học viên trước khi bảo vệ có thể tìm thấy nó. Chị dâu tôi liền yêu cầu người bảo vệ đó rời đi vì họ đã quá quen biết nhau. Chị dâu tôi lại một lần nữa bảo vệ người học viên này.

Cha tôi đã hơn 80 tuổi. Một hôm, trong khi đang đi dạo ở bên ngoài, ông thấy nhân viên vệ sinh khu phố đang xé bỏ các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đã được treo và dán ở nơi công cộng. Cha tôi liền bảo họ: “Các anh chị không nên xé bỏ những tài liệu này, nó không phải là việc làm tốt đâu.”

Đại Pháp hồng truyền, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp cải biến nhân tâm, cũng hoán tỉnh chính nghĩa và lương tri của người nhà của các học viên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/373740.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173768.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share