Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2018] Ông Đường, một học viên có thiên mục mở, gần đây đã dẫn đầu một nhóm nhỏ các học viên tới nhiều ngôi miếu lớn. Họ tuyên bố họ đang “thanh lý những loạn thần đằng sau các tượng Phật trong các miếu thờ và khôi phục lại các chính thần.”

Ông Đường là một học viên có ảnh hưởng lớn trong khu vực địa phương. Ông chưa bao giờ thỏa hiệp với chính quyền, ngay cả khi bị cầm tù, và nhiều người tin rằng ông ấy hoàn toàn minh bạch về các Pháp lý.

Ông Đường đã chia sẻ về những gì mà ông nhìn thấy thông qua thiên mục với nhiều học viên khác. Ông ấy cũng bình luận về những gì ông nghĩ là ông đã thấy và biết được về trạng thái tu luyện của các học viên khác. Tại một số khu vực, việc ông Đường đang làm với các đồng tu vẫn được công nhận và khen ngợi, và thậm chí cả những học viên ở các điểm sản xuất tài liệu cũng đồng tình với những gì mà nhóm này đang làm.

Tuy nhiên, đối với những học viên chân chính, quan trọng hơn là học Pháp cho tốt và đặt tâm vào cứu người thông qua việc giảng chân tướng. Một số học viên vẫn chưa buông bỏ những chấp trước. Bị ám ảnh bởi những gì mà ông Đường nhìn thấy qua thiên mục của ông ấy là một trong những chấp trước đó.

Một số học viên muốn đi đường tắt trong tu luyện bằng cách “cố gắng hết mức để bảo vệ bản thân sao cho có thể hoàn thành tu luyện một cách ổn định” trước khi Chính Pháp kết thúc. cựu thế lực có thể tạo ra giả tướng đối với học viên nào cố gắng nhìn bằng thiên mục, khiến một số học viên không đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho họ, và khiến cho những người khác chỉ ngồi ở nhà học Pháp mà không ra ngoài giảng chân tướng. Sau đó họ có thể đi tới các ngôi đền miếu nổi tiếng để “thanh lý những loạn thần đằng sau các tượng Phật”.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện là gốc rễ, cứu người là trách nhiệm của chư vị, hai điều ấy đều cần làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Về vấn đề giải thể hết thảy loạn thần đằng sau các tượng Phật, Sư phụ cũng đã giảng rất minh tỏ trong bài kinh văn “Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp” (Tính tấn yếu chỉ III). Nội dung về cách phát chính niệm đã được nêu trong bài kinh văn này, và chúng ta không cần phải tốn thời gian làm bất kỳ việc gì khác trong các đền miếu thờ. Hơn nữa, Sư phụ đã kéo dài thời gian cho chúng ta để tu luyện do đó tất cả các học viên Đại Pháp có thể viên mãn và cứu thêm nhiều người. Do đó chúng ta nên trân quý thời gian hiện tại và theo sát Sư phụ.

Tôi hy vọng rằng các học viên đã tham gia vào những hoạt động này trong các miếu thờ có thể bình tâm lại, học Pháp và hành xử chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/375946.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173798.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share