Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2018] Vì chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, Sư phụ muốn cứu thêm nhiều chúng sinh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thệ ước trợ giúp Sư phụ cứu người trong giai đoạn thời gian này. Nếu vì những quan niệm người thường và chấp trước của bản thân mà chúng ta không thể làm tốt, việc đó cũng giống như chúng ta đang phạm tội. Do đó chúng ta cần nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Minh bạch sau những cuộc điện thoại

Tôi thường xuyên gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Một lần, một người phụ nữ lớn tuổi trả lời điện thoại của tôi. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về rất nhiều các vấn đề xã hội do hệ tư tưởng vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Bà đồng ý rằng nhiều người Trung Quốc đã đánh mất kim chỉ nam đạo đức vì họ không còn tin vào thiện ác hữu báo.

Tôi cũng nói về vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, rằng chính quyền đã dùng cách này để phỉ báng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, tôi hỏi bà xem liệu bà có muốn dùng bí danh để thoái ĐCSTQ không. Bà đã đồng ý.

Tôi tiếp tục nói nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và nhắc bà ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà đồng ý với tất cả những điều tôi nói.

Cuộc nói chuyện diễn ra trôi chảy, và đột nhiên nó khiến tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã an bài để bà gặp tôi.

Khi minh bạch ra điều này, tôi nhận ra rằng sự tồn tại của tôi là vì để cứu người, vì Thần không thể tự thân đến thế giới con người này để nói với bà những điều đó. Sư phụ cần chúng ta dùng ngôn ngữ của con người để thức tỉnh những người mà Ngài đưa đến cho chúng ta.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không thực hiện việc đó, hoặc nếu vì những quan niệm người thường của mình mà chúng ta không làm tốt, việc đó sẽ giống như chúng ta đang phạm tội. Đó là một vấn đề nghiêm trọng!

Sư phụ đã giảng:

“Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại do Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Tôi đã đọc đoạn Pháp này nhiều lần, nhưng mãi cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu được tính nghiêm trọng của nó.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378135.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/19/173688.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share