Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Trong buổi học Pháp hôm nay, một học viên đã mang một số đồ ăn cho một học viên khác, nhưng học viên đó đã từ chối bất chấp sự nài nỉ của học viên kia. Thông thường, sau khi học xong Chuyển Pháp Luân, chúng tôi sẽ học các bài giảng gần đây của Sư phụ. Tuy nhiên hôm nay mọi người lại bận thảo luận vấn đề liệu học viên thứ hai có nên nhận đồ ăn từ học viên thứ nhất không.

Chúng tôi không ngừng thảo luận cho tới khi học viên thứ ba nhắc nhở chúng tôi rằng đã đến lúc học Pháp. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi học xong, mọi người lại trở lại chủ đề về đồ ăn.

Tôi trao đổi ý kiến của mình với học viên thứ tư và chúng tôi đều nghĩ rằng cần giữ cho tư tưởng của mình thuần tịnh trong suốt thời gian học Pháp và chỉ tập trung vào học và chia sẻ dựa trên Pháp. Những vấn đề không liên quan khác nên được giải quyết cá nhân.

Một vài năm trước, tôi học Pháp cùng một nhóm khác. Lúc đầu, mọi người chia sẻ kinh nghiệm tu luyện dựa trên Pháp và tinh tấn đề cao. Sau một thời gian, các quan niệm người thường nổi lên. Những chủ đề như ăn, mặc, kiểu tóc trở thành những chủ đề thường xuyên được thảo luận. Một học viên đã cố gắng nhắc nhở mọi người về vấn đề này, nhưng tình huống vẫn tiếp tục diễn ra. Tới cuối buổi học, người học viên ấy cảm thấy vô vọng và không nhắc nhở mọi người nữa. Sau khi tôi rời đi, học viên tổ chức nhóm học Pháp này đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị bức hại.

Mặc dù có nhiều nguyên nhân khiến học viên này bị bức hại, nhưng tôi tự hỏi liệu rằng việc nhóm học Pháp không thực hiện một cách ngay chính có phải là một trong số đó. Các học viên tham gia làm mọi việc ở nhóm học Pháp này.

Nhóm học Pháp thứ ba mà tôi biết cũng có trải nghiệm tương tự. Ban đầu mọi người đều trân quý môi trường. Học viên tổ chức nhóm học Pháp tại nhà của cô ấy thường nấu ăn cho mọi người. Trong khi một số học viên nói với cô ấy về việc giữ việc này đơn thuần là học Pháp và chia sẻ, những người khác lại khen ngợi kỹ năng nấu ăn của cô ấy. Sau một thời gian, những người ban đầu từ chối đồ ăn cô ấy nấu đã không muốn bất lịch sự nữa và cũng bắt đầu dùng đồ ăn. Cuối cùng, cô ấy bị bức hại, điều đó khiến gia đình cô có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp.

Không ai trong chúng ta muốn chịu tổn thất này. Tất cả chúng ta nên trân quý môi trường cho phép chúng ta học Pháp cùng nhau. Quan trọng nhất, chúng ta phải chịu trách nhiệm về các học viên khác và về chính bản thân chúng ta.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377541.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/19/173687.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share