[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành phố Thập Yển (4); thành phố An Lục thuộc thành phố Hiếu Cảm; nhóm học Pháp tại Thập Yển; Vũ Hán (2); Hồ Bắc (3); học viên đang sống tại Vũ Hán, Hồ Bắc; khu Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán; nhóm học Pháp tại Từ Đông, khu Vũ Xương (2); khu Giang Hán và công viên Trung Sơn, thành phố Vũ Hán; khu Hán Dương, thành phố Vũ Hán; Hiếu Cảm; thành phố Kinh Môn; huyện Công An, thành phố Kinh Châu; Tương Dương; Hàm Phong; khu Lâm Khẩu, thành phố Vũ Hán; thành phố Quảng Thủy thuộc thành phố Tùy Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379093.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share