[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Hồ Nam; thành phố Nguyên Giang thuộc thành phố Ích Dương (2); huyện Quế Đông, thành phố Sâm Châu; Trương Gia Giới; huyện Du, thành phố Chu Châu (2); thành phố Hành Dương; huyện Thiệu Dương; người dân minh bạch chân tướng tại Thường Đức; Ninh Hương (2); Thị Trúc Viên, thành phố Sâm Châu (2); Hoài Hóa (2); thành phố Vĩnh Châu; nhóm học Pháp huyện Thần Khê, thành phố Hoài Hóa; thị khu Hồng Giang, thành phố Hoài Hóa; thành phố Lãnh Thủy Giang thuộc thành phố Lâu Để.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379094.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share